Priset fortsatt lågt i Trollhättan Energis elnät

2017-05-18

I den Nils Holgersson-rapport som släpptes igår hamnar Trollhättan bland de 23 kommuner som har bland de lägsta elnätspriserna i Sverige.
– Vi fortsätter hålla låga priser. Samtidigt håller vi leveranssäkerhet och kvalitet högt. För att minska antal avbrott ytterligare passar vi exempelvis på att gräva ner de luftledningar vi har kvar när vi gräver för fiber på landsbygden, säger Per Hansson, nätchef hos Trollhättan Energi.
Leveranssäkerheten i Sverige är hög, men den skiljer sig över landet. I vissa delar är det vanligare med elavbrott än i andra. Det är framför allt i glesbygdsnäten som leveranssäkerheten är lägre och måste förbättras. Här har stora investeringar gjorts och kommer att göras. De senaste 15 åren har elnätsföretagen satsat ungefär 50 miljarder kronor på att säkra näten mot vädrets makter, oftast genom att ersätta luftledningar med elkablar i marken.
– Ett väl fungerande elnät är en förutsättning för att samhället ska fungera. Det kräver underhåll och utveckling av näten. Vi vill inte hamna i järnvägens situation där uteblivna investeringar fått stora följder, förklarar Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen Sverige, prishöjningarna i många delar av landet, i ett pressmeddelande igår.
Utmaningarna för Trollhättan Energis elnät finns precis som i andra delar av Sverige.
– I framtiden kommer det handla om att kunderna ska kunna bli mer flexibla i sin elanvändning. Vi ser också att fler vill producera sin egen el hemma, ofta med solceller, vilket påverkar elnätens design. Vi börjar under 2017 med utbyggnaden av laddplatser i Trollhättans kommun för att möjliggöra för fler elbilar. Det ställer givetvis krav på elnätet. Men vi är på banan och när vi tittar på ett tioårsscenario kan vi se att vi kommer hålla stabila och låga elnätspriser i många år framöver, säger Per Hansson.

Fakta
• Energiföretagen är en branschorganisation för företag som producerar, distribuerar, säljer och lagrar energi.
• Sedan 1996, ger Nils Holgersson-gruppen, med representanter från HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen, SABO och Fastighetsägarna Sverige, årligen ut rapporten "Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige". Här redovisas fakta om prisnivåer och prisskillnader som finns mellan olika kommuner för sophämtning, VA, el och fjärrvärme.
Nils Holgersson-rapporten för el finns här.

 

Change language

Vi använder oss av Google Translate