Trollhättan Energis elhandel är topp tre i Sverige beträffande kundnöjdhet

2016-11-28

 

Idag offentliggör Svenskt Kvalitetsindex en undersökning som visar att Trollhättan Energis privata elhandelskunder är så nöjda med företaget att det placerar Trollhättan Energi på en nationell tredjeplats.

Trollhättan Energi tillhör ett av de elhandelsföretag som utmärker sig och ligger långt över snittet. När branschen i stort backar avseende kundnöjdhet så ökar Trollhättan Energi.

– En tredjedel av hushållen i Trollhättan har valt oss som elhandlare. Det är förstås otroligt roligt och att få ett kvitto från våra kunder och från ett av Sveriges största oberoende undersökningsföretag, SKI, på att vi gör rätt, säger Lotta Flodman, elhandelsansvarig hos Trollhättan Energi. Vi satsar stort på servicen och vill göra elhandeln så enkel och trygg som möjligt. Det känns jättebra att kunderna uppskattar oss.

Undersökningen visar att energikundernas nöjdhet i stor utsträckning är kopplat till hur företagets varumärke upplevs, servicen, den digitala närvaron och samhällsengagemanget.
Gemensamt för de företag som listas högst är att de upplevs som nytänkande och proaktiva, att de håller sina kunder välinformerade och uppdaterar sina erbjudanden utifrån hur marknaden förändras.

– Förutom att vi eftersträvar en personlig relation med kunderna vill vi även bidra till ett hållbart samhälle och jobba långsiktigt, säger Lotta Flodman. Jag tror att vår satsning "Låt energin stanna i Trollhättan" där vinsten från elhandeln återinvesteras i samhällsprojekt verkligen värdesätts. Det tillsammans med vår tillgänglighet, både digitalt och med öppet kontor för kundbesök, är viktigt för våra kunder.

 

Här hittar du mer information om undersökningen:

 

Energibranschen 2016, SKI

SKI:s pressmeddelande

 

Om SKI - Svenskt Kvalitetsindex
Svenskt Kvalitetsindex ingår i EPSI Rating Group och gör branschmätningar som mäter kundnöjdheten inom olika branscher. Det har Svenskt Kvalitetsindex gjort sedan slutet av 1980-talet. Varje branschmätning lyfter insikter om hur kunder upplever sin leverantör. Svenskt Kvalitetsindex genomför årligen intervjuer med omkring 300 000 kunder. Resultaten från mätningarna sammanställs i branschrapporter och huvudresultaten är alltid offentliga.

Change language

Vi använder oss av Google Translate