Rösta på Hela stans miljöhjälte

2017-10-24

Vi vill fira vår miljömärkta fjärrvärme som fyller 50 år i år och andra fina miljöinitiativ i Trollhättan genom att utse Hela stans miljöhjälte. Målet är att visa vår uppskattning, men också att inspirera och möjliggöra fortsatt arbete för den eller de personer, organisationer eller företag som får utmärkelsen och därmed ett stipendium på 25 000 kr.

Vi har utsett tre nominerade, men det är du som Trollhättebo som utser vinnaren. För att vara med och rösta, så går du in här, på Ttelas hemsida för att rösta på din favorit. Du kan rösta till och med den 10 november. Stipendie-utdelning sker i samband med Trollhättan Energis kundträff den 15 november.

De nominerade är:

Magnus Johansson

Trollhättebon Magnus Johansson är en sann pionjär inom hållbar utveckling. Intresset väcktes tidigt av hans pappa och redan 1989 byggde han sin första elbil till grannpojken. Genom åren har projekten varit många och viktiga. Magnus har med mod och banbrytande idéer framförallt drivit projekt inom vind och el. Särskilt viktigt var energisparprojektet på dåvarande SAAB, där man för första gången vågade dra ner på luftflödet i måleriet vilket resulterade i stora miljövinster. Ett resultat som sedan har spridit sig över världen. Vi är väldigt glada över att Magnus aldrig låter idéerna fastna i tanken utan också klarar av att genomföra dem fullt ut. Han är en eldsjäl som också inspirerar andra till att göra klimatsmarta val. Detta gör honom till en vass kandidat till Hela stans miljöhjälte 2017.

FAKTA
Namn: Magnus Johansson
Bor: Gård i Halvorstorp, Trollhättan.
Om: Uppfinnare, Ordförande i Elbil Sverige, engagerad i vindkraftsföreningen Lunden, jobbar på Nevs – och tidigare Saab i många år.
Drivkraft: "Det går fort att förstöra miljön men det går också att rätta till. I mitten av 1970-talet rostade en plåtbit dubbelt så fort som den gör idag på grund av för mycket svavel i regnet. Idag ser vi bevis på att det går att göra någonting åt det."

Förskolan Vitsippan

"Projekt Vitsippan" är ett Trollhättebaserat energisparprojekt som med hjälp av Raybased, ett företag sprunget ur Innovatums inkubatorverksamhet, har som mål att optimera användandet av bland annat värme, ventilation och belysning i verksamheten. Genom att kombinera ny teknik, forskning och ett stort engagemang från förskolans personal är projektet en given succé. Pedagogerna Ann-Britt Schärberg och Pia Segerkvist kan stoltsera med att ha bidragit till en bättre arbetsmiljö, sänkta kostnader och en ökad förståelse för energianvändning och hållbar utveckling. För både stora och små. Projektet är en förebild som kommer att kunna föras vidare till andra arbetsplatser och bidra till att en ny generation Trollhättebor växer upp och är delaktiga i omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Projektet har också genererat möjlighet till fortsatt forskning inom barns förståelse för hållbar utveckling. Totalt sett en rejäl vinst inte bara nu utan också för framtiden. Detta gör förskolan Vitsippan, med Ann-Britt och Pia i spetsen, till en given kandidat till 2017 års Hela stans miljöhjälte.

FAKTA
Förskolan Vitsippan
Finns i: Skoftebyn, Trollhättan
Om: "Projekt Vitsippan" är ett samarbete mellan Kraftstaden fastigheter, Högskolan Väst och Bravida. Förskolan är i övrigt en alldeles vanlig förskola i Trollhättan.
Varför är detta projekt viktigt: "Idag är barnen väldigt medvetna om att det är viktigt att ta hand om miljön. De är duktiga på att sortera och de vet att bensinbilar är dåligt för miljön. Då är det också bra att prata om energianvändningen där barnen vistas många timmar varje dag."

Dennis Staaf

Dennis Staaf är en sann entreprenör och ett levande bevis på att en tydlig målbild och en stark vision ger resultat – både för affärerna och för världen vi lever i. Han såg tidigt biogasens stora nytta för framtidens
cirkulära ekonomi och dess möjlighet att medverka till omställningen av en fossilfri transportsektor. Biogasengagemanget har drivit honom vidare genom olika anställningar, projekt och bolag. Förutom att bygga om fordon till biogas såg Dennis också kraften i att bygga upp en infrastruktur för tankning av gasfordon, vilket har fört honom från ombyggnad av fordon i Trollhättan till investeringar av tankstationer i Dalsland. Dennis har hela tiden haft modet att hålla fast vid sin idé och samtidigt hitta nya affärsmöjligheter inom densamma. Hans drivkraft att vara med och bida till ett mer hållbart samhälle har gynnat alla Trollhättebor. Därför är vi glada att presentera Dennis som en stark kandidat till Hela stans miljöhjälte 2017.

FAKTA
Namn: Dennis Staaf Bor: Tjörn
Om: Vd och delägare i BRC Sweden som bland annat konverterar fordon till biogasfordon för Volvo Construction Equipment med verksamhet i Trollhättan, bygger biogastankstationer i Dalsland.
Drivkraft: "Att se denna förändring från att nyttja fossila drivmedel till mer miljövänliga alternativ och veta att jag är en del av det."

...............................................................

Hela stans miljöhjällte - ett stipendium

Trollhättan Energi står bakom stipendiet om 25 000 kr.

 

Nomineringskommitté:

  • Anders Ericsson, energichef Trollhättan Energi, ordf i nomineringskommittén.
  • Pia Brühl Hjort, vd Trollhättan Energi
  • Dick Eriksson, näringslivschef, Trollhättans stad
  • Martin Wänblom, vd Innovatum
  • Maria Derner, kommunikationschef Högskolan Väst

Trollhättan Energi har utslagsgivande röst. Medlemmar i kommittén måste uppge om eventuellt jäv uppstår.

 

Kriterier
Följande kan nomineras för Hela stans Miljöhjälte-stipendiet:
• En privatperson, en förening, en organisation eller ett företag. Ej enskilda politiker. Ej knutna till Trollhättan Energi eller personligt till nomineringskommittén.


• Bo, eller verka i Trollhätte-området. Trollhättan är huvudort. Dock ej ok om huvudsak av verksamhet är utanför kommunen och exempelvis ej berör Trollhättan. Trollhätteborna måste på något sätt i hög grad påverkas/vara delaktiga.


• På något sätt är de nominerade med och bidrar till framtidens hållbara samhälle (i framförallt Trollhättan) och har ett starkt miljöengagemang genom att ha:

En god idé/projektidé (klimat, energi och miljö) som vi ser framtida potential i och som kommer Trollhättan/Trollhätteborna till godo. Det kan också vara ett forskningsprojekt, någon eller några som genomfört eller investerat i ett projekt/en idé inom klimat, energi och miljö-området – eller gjort egna tydliga klimatsmarta val.

 

Det kan också vara en av Trollhättan Energis kunder (stora och små, fjärrvärme, biogas m m) som utmärker sig. En lantbrukare, ett företag, en förening eller en samfällighet som vågat göra något annorlunda. En entreprenör som är klimatsmart i sina val.

 

• De nominerade ska vara förebilder för andra och bidra till en möjlig "skapa-ringar-på-vattnet-effekt". Det man gör ska komma andra till nytta och inspirera till att göra gott.

Change language

Vi använder oss av Google Translate