Två kollegor på återvinningscentralen
2020-06-26

Utökade öppettider på Återvinningscentralen Håjum i sommar

Trollhätteborna är bra på att källsortera och under sommaren är det alltid högtryck på Återvinningscentralen Håjum. Coronapandemins krav på avstånd, i kombination med att fler har tid att rensa hemma, gör att tillgängligheten på Återvinningscentralen nu tillfälligt utökas under juli och augusti på både måndagar och tisdagar.
- Huvudskälet är att vi tillsammans måste se till att de som köar inte hindrar in- och utfarter till och från företagen på Håjum, säger Ulrika Edh-Spranger, Chef för Avfall & Återvinning på Trollhättan Energi.

Det utökade öppettiderna i juli och augusti tjuvstartar redan på måndag 29 juni och innebär att Trollhätteborna kan besöka Återvinningscentralen redan från klockan 8 på morgonen på måndagar och tisdagar.
– Normalt sett öppnar vi klockan 11 dessa dagar, men vi kommer att ta in extra personal för att utöka tillgängligheten med totalt sex timmar varje vecka under sommaren. Det hoppas vi ska bidra till att få ner de största topparna som normalt uppstår på fredagar, lördagar och måndagar, säger Ulrika Edh-Spranger.

Sommartider och corona orsaker ökat tryck

Återvinningscentralerna runt om i Sverige har fått en betydligt högre belastning med anledning av coronapandemin.
– Dels för att vi måste hålla nere antalet besökare inne på själva Återvinningscentralen för att hålla avstånd, men också för att många till följd av permitteringar har tid att ta tag i renoveringar och garagestädningar hemma. Vi är jätteglada över att man lämnar avfallet för återvinning, men sedan några veckor tillbaka har vi ett ökat tryck som orsakat ovanligt långa köer vissa dagar, säger Ulrika Edh-Spranger.

“Vi måste tillsammans ta hänsyn till företagen på området”

Kötiderna i sig är inte ett bekymmer.
– Folk har förståelse för situationen och vet att vi tillsammans måste hjälpas åt att hålla säkerhetsavstånd inne på anläggningen, men tillfarten till Återvinningscentralen Håjum är samtidigt en butiks- och företagsgata och när det uppstår längre köer hindrar det besökare och personal från att ta sig till och från butikerna och företagen. Det måste vi tillsammans ändra på, understryker Ulrika Edh-Spranger.

På måndag utökas öppettiderna

Hon har bollat frågan till såväl polisen som Trollhättans Stad för att tillsammans hitta en annan möjlighet att styra trafikflödet, och redan på måndag 29 juni utökas öppettiderna på måndagar och tisdagar.
– Dessutom kommer vi själva att skylta ytterligare upp vid in- och utfarter till företagen i området och uppmana besökarna till Återvinningscentralen att visa hänsyn och ta det försiktigt i trafiken. Vi tittar också på olika digitala system som kan styra flödet bättre och jämna ut antalet besökare, men det är inget klart ännu. Det finns många goda idéer att fundera på och ta med i framtida analyser och planer för Återvinningscentralen, men just nu krävs det snabba och temporära lösningar som kan förbättra situationen direkt, säger Ulrika Edh-Spranger.

Bättre flöde med olika köer

Sedan flera veckor tillbaka har flera åtgärder vidtagits för att få bästa möjliga flöde och samtidigt ha en bra säkerhet för både besökare och personalen.
– Vi har bland annat skapat två köfiler: En för släpkärror där vi vill att man helst betalar med swish, och en för personbilar där besöket ofta går snabbare.

Alla kan hjälpa till att minska köerna

Att tillfälligt utöka öppettiderna under juli-augusti är ytterligare en åtgärd som Trollhättan Energi nu vidtar med start på måndag 29 juni, men du som besökare kan också på ett enkelt sätt hjälpa till att kapa besökstopparna som orsakar onödigt långa köer:

  • Om du kan; besök Återvinningscentralen Håjum på tisdagar, onsdagar eller torsdagar då det är mindre tryck och kortare köer jämfört med på veckosluten och måndagar.
  • Fundera på om du kan avvakta med ditt besök ett tag, tills du kanske har ännu mer avfall att återvinna.
  • Undvik att åka med mindre lass. Kanske kan du gå samman med någon granne och köra ett lass gemensamt?
  • Papp, glas, plast, metall, kläder, skor och andra textilier kan lämnas vid någon av alla de återvinningsstationer som finns runt om i Trollhättan. Det behöver inte lämnas på Återvinningscentralen Håjum.
  • Du som har släp: Betala helst med swish så går det fortare och du hjälper vår personal att kunna hålla avstånd, jämfört med att hantera en kortterminal.

Öppettider på Återvinningscentralen Håjum, juli-augusti 2020

Måndagar: 08:00-19:00
Tisdagar: 08:00-19:00
Onsdagar: 09:00-17:00
Torsdagar: 09:00-17:00
Fredagar: 09:00-15:00
Lördagar: 10:00-15:00
Sista söndagen i månaden: 10:00-15:00

För mer information

Kontakta Ulrika Edh-Spranger, Chef för Avfall & Återvinning på telefon 0520-49 75 32

Bilden:
Ulrika Edh-Spranger, Chef för Avfall & Återvinning, hoppas och tror att de tillfälligt utökade öppettiderna på måndagar och tisdagar under juli och augusti ska bidra till ett smidigare flöde vid Återvinningscentralen Håjum och att köer inte ska hindra in- och utfarter till och från företagen i området. Mentor Neziraj och hans kollegor på Återvinningscentralen jobbar nu extra hårt för att få det att fungera smidigt.

 
Trollhättan Energi