Infart till återvinningscentral Håjum
2020-08-26

Utökade öppettider förlängs en månad på Återvinningscentralen Håjum

Trollhättan Energi har beslutat att förlänga det utökade öppethållandet på Återvinningscentralen Håjum till den 30 september.
- Vi ser ett fortsatt högt tryck vissa dagar, även om det totalt sett börjat klinga av efter rusningen vi hade tidigare i somras, säger Ulrika Edh-Spranger, Chef för Avfall & Återvinning på Trollhättan Energi.

Trollhätteborna är bra på att källsortera och under sommaren är det alltid högtryck på Återvinningscentralen Håjum. Coronapandemins krav på avstånd, i kombination med att fler har haft tid att rensa hemma på grund av permitteringar och hemmastudier, ledde till beslutet att utöka öppettiderna under juli och augusti på både måndagar och tisdagar. Totalt utökades öppettiderna med sex timmar i veckan.
– Huvudskälet var, förutom vikten av coronaavstånd för både personal och besökare, att vi tillsammans måste se till att de som köar inte hindrar in- och utfarter till och från företagen på Håjum, säger Ulrika Edh-Spranger.

Fortsatt extrapersonal hela september

Utökningen fick önskad effekt, men för att inte riskera nya extrema kösituationer så förlängs de tillfälliga öppettiderna ytterligare en månad.
– Vi kommer att fortsätta ta in extrapersonal under hela september, men den förste oktober går vi tillbaka och öppnar klockan elva på måndagar och tisdagar, istället för klockan åtta. Vi märker att det börjar återgå till mer normala besöksnivåer nu, men vill inte riskera något, säger Ulrika Edh-Spranger.

Generellt är det som mest tryck på Återvinningscentralen Håjum på fredagar, lördagar och måndagar. Sommarens erfarenheter har bidragit till att bland annat titta på olika digitala system och fler praktiska åtgärder som kan styra flödet bättre och jämna ut antalet besökare under veckorna.

Så här kan du som besökare alltid hjälpa till att undvika att det skapas onödigt långa köer

  • Om du kan; besök Återvinningscentralen Håjum på tisdagar, onsdagar eller torsdagar. Då är det mindre tryck och kortare köer, jämfört med på veckosluten och måndagar.
  • Fundera på om du kan avvakta med ditt besök ett tag, tills du har ännu mer avfall att återvinna.
  • Undvik att åka med mindre lass. Kanske kan du gå samman med någon granne och köra ett lass gemensamt?
  • Papp, glas, plast, metall, kläder, skor och andra textilier kan lämnas vid någon av alla de återvinningsstationer som finns runt om i Trollhättan. Det behöver inte lämnas på Återvinningscentralen Håjum.
  • Du som har släp: Betala helst med swish så går det fortare och du hjälper vår personal att kunna hålla avstånd, jämfört med att hantera en kortterminal.

Öppettider på Återvinningscentralen Håjum, till och med 30 september 2020

Måndagar: 08:00-19:00
Tisdagar: 08:00-19:00
Onsdagar: 09:00-17:00
Torsdagar: 09:00-17:00
Fredagar: 09:00-15:00
Lördagar: 10:00-15:00
Sista söndagen i månaden: 10:00-15:00

För mer information

Kontakta Ulrika Edh-Spranger, Chef för Avfall & Återvinning på telefon 0520-49 75 32

 
Trollhättan Energi