Man står vid en skylt
2021-05-03

Ny infart till återvinningscentralen Håjum öppnad

Idag måndag den 3 maj öppnades den nya infarten till återvinningscentralen på Håjum. Den nya infarten ligger ungefär 150 meter innan den tidigare infarten, vid Returen-huset på Verkmästarevägen.

Att från den ena dagen till den andra flytta infarten till återvinningscentralen är såklart en liten utmaning och innebär av naturliga skäl en viss förvirring. Något som Trollhättan Energi försökt förebygga med skyltar och fler personal på plats som pratar med kunderna.

– Idag är vi ungefär fem personal extra som alla hjälps åt att hänvisa kunderna rätt. Vanans makt är stark och många vill såklart köra in vid den gamla infarten där det nu bara är utfart vilket blir lite förvirrat. Men de allra flesta är vid gott mod och har förståelse för förändringen, säger Albert Wulcan driftchef på Avfall och återvinning.

Den senaste tiden har återvinningscentralen nått sin maxkapacitet med i snitt 700 besök/dag. Detta, i kombination med Corona då vi behöver vara noga med att hålla avstånd, har Trollhättan Energi varit tvungna att begränsa antalet bilar inne på området. Vissa tidpunkter när det varit extra många besök, ofta måndagar, har kön på Verkmästarevägen varit lång.

– Nu när entrén är flyttad till baksidan av återvinningscentralen och infarten istället ligger mittemot Färgkompaniet tror vi att det blir en bättre situation eftersom vi får bort kön från Verkmästarevägen, fortsätter Albert.

Så här sorterar du på återvinningscentralen

När du kommer fram till entrén ska du välja en av tre filer för att komma rätt inne på området. Filen längst till vänster för att återvinna farligt avfall, trädgårdsavfall, kyl och frys. Filen i mitten eller längst till höger för att komma till återvinningsrampen. Efter rampen kan du också välja att svänga vänster före utfart för att återvinna farligt avfall och trädgårdsavfall.

1. Farligt avfall
2. Kompost
3. Ris
4. Sten och betong
5. Kyl och frys
6. Spisar

Återvinningsrampen: Betong och sten, porslin och keramik, däck med fälg, trä, metall, wellpapp, brännbart restavfall, grovavfall, fönster och spegelglas, gips, eternit och asbest.

Återbruket Returen: Returen är stängt tills vidare på grund av rådande omständigheter med Coronaviruset.  Läs mer om Returens verksamhet på Trollhättans stads hemsida. Tills vidare hänvisar vi till Björk & FrihetVerdandi och Röda korset.

Återvinningsstationen där du sorterar förpackningar och Panta-Mera express är stängda tills vidare också det på grund av rådande omständigheter med Coronaviruset. Besök gärna någon av Trollhättans andra återvinningsstationer. Närmaste återvinningsstation hittar du vid ICA Jätten eller Pizzeria Träffen på Stamkullevägen.

Se bilder från återvinningscentralen

Nya infarten till återvinningscentralen ligger mitt emot Färgkompaniet vid Returen-huset på Verkmästarevägen. Ungefär 150 meter före den tidigare infarten.

Genom att flytta entrén till baksidan av återvinningscentralen flyttas kön bort från Verkmästarevägen.

Peter Engström var en av personalen på plats som hjälpte till att visa besökarna rätt.

Ulrika, chef för Avfall och återvinning, och Akim som arbetar på återvinningscentralen var båda vid gott mod och hjälpte besökarna att återvinna sitt avfall på bästa sätt.

Återvinningscentralen var välbesökt redan kl. 09.00 på måndag morgon.

Vid den gamla entrén gäller idag endast utfart.

 

 
Trollhättan Energi