2018-12-04

Lyckad fjärrvärmeträff med 200 kunder

Närmare 200 fjärrvärmekunder kom till Hebeteatern torsdagen den 29 november för att få aktuell information både kring fjärrvärmen och höra mer om vad Trollhättan Energi har på gång. Både företaget och fjärrvärme som värmekälla fick glädjande nog mycket höga betyg av kunderna.

Nye värmechefen Johan Jonsson berättade bland annat mer om de positiva effekterna av fjolårets investering i en ny fjärrvärmeledning mellan Vargön Alloys och värmeverket på Stallbackaområdet. Den uppmärksammade satsningen i samarbete med Vattenfall och Vänersborg kommun gör att Trollhättan Energi kan minska antalet flistransporter med 1000 lastbilar per år, tack vare att det varma spillvattnet från smältverket nu täcker även hela Trollhättans behov under sommarmånaderna, istället för att som tidigare släppas ut i Göta älv.

Kunderna: Fjärrvärme är prisvärt!
Vd Pia Brühl Hjort (bilden) gav en helhetsbild kring företagets hållbara satsning med allt från laddstolpar för elbilar, solcellsanläggningar och utvecklingen av biogasproduktionen.
– Fjärrvärmen är sedan lägen en klimatsmart lösning som dessutom är väldigt prisvärd, konstaterade hon.

Kunderna verkar hålla med. Enkäten som gjordes i samband med den årliga träffen visar att 94 procent tycker att fjärrvärmen är prisvärd eller mycket prisvärd jämfört med andra lösningar, medan resterande sex procent tycker att prisläget är helt okej. Även Trollhättan Energi som leverantör fick mycket positiva omdömen.
– Den här typen av återkommande kundträffar ger inte bara oss möjligheten att informera och berätta om vad vi har på gång. Det är också ett bra sätt för oss att få synpunkter direkt från våra kunder som gör att vi kan utveckla vår service ännu mer, säger Trollhättan Energis försäljningschef Jonas Bergqvist.

Nya smarta tjänster
I samband med torsdagens träff, som också innehöll visning av Lorry-gängets nya komedi Lyrro, passade Jonas bland annat på att berätta om företagets satsning på “sakernas internet”; Internet of Things, där Trollhättan Energi nu byggt upp en infrastruktur för exempelvis övervakning av anläggningar på distans. Han informerade också om Trollhättan Energis kunder snabbt, lätt och kostnadsfritt kan få SMS-information direkt i mobilen om eventuella driftstörningar.
– Det är en smidig tjänst som är extra värdefull om man äger flera fastigheter, har obemannade anläggningar eller kanske har anhöriga äldre som av olika skäl har svårt att hantera sin värmecentral. Driftinformationen omfattar också störningar som rör våra elleveranser, fibernätet, sophantering eller vattenförsörjningen, säger fjärrvärmerådgivaren Peter Engström

Registrera dig för gratis SMS-tjänst här

Så här funkar registreringen av ditt mobilnummer

En annan snabbt växande tjänst är en årlig översyn av fjärrvärmeanläggningen för en fast årskostnad på 550 kronor. Då kommer Trollhättan Energi på besök och ser över så att allt funkar som det ska.
– Det innebär en trygghet och att vi direkt kan fixa något som krånglar. Men en styrka med fjärrvärmen, förutom att det är klimatsmart och att vi tar vara på restvärme, är att det väldigt sällan är några problem. De är en trygg värmekälla på många sätt, säger Jonas Bergqvist.

1400 fjärrvärmekunder
Trollhättan Energi har idag 700 villakunder och 700 företagskunder, inklusive bostadsrättsföreningar och hyreshus.
– Vi ansluter årligen ett antal nya villor och så gott som alla fastighetsägare som bygger flerfamiljshus i närheten av ledningsnätet väljer fjärrvärme, konstaterar Jonas.

Förutom återkommande lokala kundträffar är Trollhättan Energi medlem i Prisdialogen, där man löpande diskuterar prisutvecklingen på fjärrvärme, tillsammans med större fastighetsägare, representanter för industrin och villaägarna. Fjärrvärmepriset kommer även 2019 att förbli oförändrat, för femte året i rad.

Fjärrvärmefakta
Fjärrvärme består av varmt vatten som distribueras via ett ledningsnät i marken. I varje fastighet finns en smidig fjärrvärmecentral där värmenivån regleras. Vattnet värms genom eldning av flis och bioolja Trollhättan Energis värmecentraler på Stallbacka, Lextorp och Kronogården. Under sommaren värms vattnet helt och hållet med spillvärmen från Vargöns Alloys.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Trollhättan Energi