Två personer tvättar händer i handfat
2019-05-03

Ingen brist på kommunalt vatten i Trollhättan

Länsstyrelsen i Västra Götaland går nu ut och varnar om låga grundvattennivåer och att nivåerna i de små grundvattenmagasinen är under det normala i stora delar av Västra Götaland. Men det råder det ingen brist på kommunalt dricksvatten i Trollhättan.
– Vi hämtar vårt vatten från Göta älv, vatten i som sin tur kommer från Vänern. Så vi är inte oroliga för att vi inte ska klara av att leverera dricksvatten till våra kunder. Vi har gott om vatten och bra kapacitet i verket, säger Lars Sandblom, chef för vattenverket hos Trollhättan Energi.

Skulle vädret hålla i sig och det fortsätter att vara varmt och torrt en tid framöver, finns det dock en risk att fastighetsägare med egen brunn kan få problem med vattenbrist. Då är det bra att hushålla med vattnet. Men för dig som har kommunalt vatten är det alltså ingen fara.
– Ur ett hållbarhetsperspektiv är det alltid bra att tänka på hur du använder ditt vatten och göra det med förnuft. Även om det inte finns någon anledning att spara finns det heller ingen anledning att slösa, säger Lars Sandblom.

Här kan du hitta mer information:
Länsstyrelsen Västra Götaland
Trollhättan stad (för dig som har egen brunn)

 
Trollhättan Energi