Vitsippor och vårt vattenverk
2018-11-15

Förberedelser för ett nytt vattenverk pågår för fullt

För över ett år sedan togs beslutet om att bygga ett nytt vattenverk med ett nytt råvattenintag och en ny råvattenledning från Vänern. Det planeras vara i drift år 2025 och ska säkra den kommunala dricksvattenförsörjningen för Trollhättan en lång tid framöver.

Vattenverket i Trollhättan börjar bli gammalt. Göta älv är Trollhättebornas vattentäkt (råvatten) och det är tyvärr inte optimalt med de risker som finns med bland annat fartygstrafiken i älven. Därför kommer det nya råvattenintaget ske i Vänern, och en ungefär 1-1,5 mils vattenledning grävas ner. Hur och var ledningen ska gå är inte klart.
– Det är inte ovanligt att råvattenintaget förläggs i en annan kommun än där vattenverket finns. Så kommer det alltså bli för Trollhättan. Vi är i ett mycket tidigt skede i arbetet med att hitta ett lämpligt stråk, för att hitta den bästa, eller kanske minst sämsta, vägen har vi gjort en grov stråkanalys som tittat på olika vägar att ta sig från Vänern till Trollhättan. Syftet med denna stråkanalys har varit att kartlägga och utvärdera de olika intressen och utmaningar som finns längs vägen. Det som analysen visar är att man utifrån olika kriterier kan se att några alternativ har fler nackdelar än andra, säger Julia Johansson, projektledare för råvattenledningen mellan Vänern och Trollhättan, hos Trollhättan Energi.

Inom några veckor kommer några fastighetsägare som ligger i nära anslutning till eller i ett möjligt stråk att kontaktas. Övriga förberedelser pågår för fullt. En projektgrupp har utsetts och är igång med att förbereda tillstånd, se över säkerhetsfrågor, fundera på vilken kapacitet det nya vattenverket ska ha och framförallt hitta den bästa vägen för ledningen mellan Vänern och Trollhättan.
– Det kräver lite eftertänksamhet, många utredningar och en stor portion ödmjukhet inför de som vi stör under och efter byggtiden. Det är också en utmaning i att välja rätt reningsteknik för det nya vattenverket, rätt kapacitet för framtiden och hantera framtidens krav från myndigheter, säger Malin Dahlstedt, ansvarig projektledare för hela projektet hos Trollhättan Energi.

Det kommer dröja innan det är dags för första spadtaget, men inom några år planerar vi börja gräva för råvattenledningen och för nya vattenverket.

Vill du prenumerera på information om detta projekt? Klicka här.

 
Trollhättan Energi