Man visar IoT-givare
2018-12-03

Färdig IoT-infrastruktur för en smart stad

Med tre så kallade Gateways monterade på strategiska platser runt om i kommunen kan Trollhättan Energi nu erbjuda både privatpersoner och företag möjligheten att koppla upp saker mot internet via sin IoT-infrastruktur.
– Det finns oändliga möjligheter med smarta tjänster som vi kan dra nytta av även för vår egen verksamhet. Exempelvis inom sophämtning och hantering av vattenflöden, säger Tom Nordal, som ansvarar för Trollhättan Energis fibernät.

Internet of Things, eller sakernas internet om man ska försvenska det, är verkligen i ropet. IoT ser till så att även saker kan kommunicera med varandra och är nästa steg i utbudet av digitala tjänster. Trollhättan Energi kan redan erbjuda infrastrukturen till leverantörer som i sin tur kan erbjuda utvalda tjänster till privatpersoner och företag.
– Internet of Things handlar om att du kan använda batteridrivna sensorer med livslängd på upp till tio år för övervakning på distans. Sensorerna kan till exempel hålla koll på temperatur, rörelse, buller, positionering och tryck. Om vi ser enbart till vår egen verksamhet kan vi effektivisera driften och minimera driftstörningar, påpekar Trollhättan Energis försäljningschef Jonas Bergqvist (som på bilden visar en sensor).

Ett växande utbud av smarta tjänster
Enskilda privat- och företagskunder kan välja bland tjänsteutbudet som nu växer fram hos flera olika leverantörer. Med sensorernas hjälp kan du exempelvis hålla ännu bättre koll på kyl- och frys eller att det inte läcker in i källaren vid skyfall. Trollhättan Energi har för egen del valt att teckna ett treårigt avtal med Blink som operatör och har redan testat flera olika lösningar. I Blinks öppna och trådlösa nät kan smarta produkter, tjänster och lösningar kopplas upp.

IoT är ett av de Nationella strategiska innovationsprogram som Sveriges innovationsmyndighet Vinnova, statens forskningsråd Formas och Energimyndigheten enats om. Sverige har som mål att vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.
– Att skapa en IoT-infrastruktur lär komma i varje svensk stad. Vi är tidiga och vår infrastruktur täcker även delar av Vänersborg och bort mot Uddevalla. Slutkunden får den information som önskas i det intervall man beställer och allt skickas via vårt befintliga fibernät, förklarar Jonas Bergqvist.

“Kunderna har börjat fråga om IoT”
Tom Nordal ansvarar för Trollhättan Energis fibernät, som utöver det Öppna stadsnätet för privatkunder även består av så kallad Svartfiber som hyrs ut till operatörer och företag. Han konstaterar att kunder har börjat höra av sig med IoT-frågor:
– Därför känns det bra att vi redan kan erbjuda möjligheten i Trollhättan. Vilken leverantör slutkunden sedan väljer är dock inget som vi lägger oss i. Vår affär är att erbjuda tjänsteleverantörerna tillgång till vårt IoT-nätverk, påpekar han.

Per Hansson, chef för Trollhättan Energis affärsområde Nät, ser för bolagets del användningsområden även inom sophämtningen.
– Med hjälp av sensorer kan vi exempelvis ha koll på nivåerna i sopkärlen och på det sättet optimera körningar och tömningsfrekvens och minimera onödiga transporter.

Trollhättan Energi har förutsättningarna
Höga punkter där Gateways monteras, i kombination med ett bra fibernät och el, är vad som krävs för en bra IoT-infrastruktur.
– Och vi har alla tre komponenterna, konstaterar Jonas Bergqvist, som tror att det redan under 2019 kan ha installerats 1000 sensorer som drar nytta av Trollhättan Energis nya smarta infrastruktur.

Trollhättan Energi har även i samarbete med den oberoende tjänsteleverantören iioote AB tittat på olika framtidslösningar inom IoT.
– De kommer, utifrån vårt perspektiv, att vara en viktig aktör med sin breda kompetens för utvecklingen av tjänster i Trollhättan, säger Jonas Bergqvist.

IoT-fakta:
LoRaWan är en av många tekniker som används för Internet of Things. LoRa står för Long Range och WAN är en förkortning av Wide Area Network. LoRaWAN är en radioteknik som fångar upp signaler från sensorer och skapar en säker dataöverföring över stora avstånd. Den låga hastighet innebär också låg energiförbrukning och tekniken har snabbt blivit den ledande IoT-tekniken över hela världen. Förutom Gateways, som knyter ihop olika nätverk, krävs nätverksservrar. Trollhättan Energis knutpunkter tar emot radiomeddelanden från sensorerna och vidarebefordrar dem till en central server som håller reda på sensorer och meddelanden. Enkelheten, tillgängligheten och den låga kostnaden underlättar för såväl hela städer som enskilda mindre företag att ansluta sig.

Är du också nyfiken på IoT och vill veta mer? Kontakta Jonas Bergqvist, 070-861 79 01

 
Trollhättan Energi