2018-11-16

Avloppsreningsverket firar 50 år på FN:s Världstoalettdag

Med start på FN:s Världstoalettdag måndagen den 19 november inleds firandet av Arvidstorps avloppsreningsverk i Trollhättan, som i år fyller 50 år.
– Arvidstorp har en central roll i Trollhättans vattenkretslopp, säger verkets chef Franz Wallebäck.
På måndag startar också årets försäljning av Trollhättan Energis berömda bajsbakelse, till förmån för viktiga vattenprojekt i världens fattiga delar.

Arvidstorps avloppsreningsverk stod klart 1968. Några dagar in på 1969, samma år som Sveriges första Miljöskyddslag trädde i kraft, öppnades luckorna till de fyra mil långa avloppstunnlarna som grävts under staden för att leda Trollhättans avloppsvatten till det nybyggda verket. Det ligger i ett stort bergrum i området mellan Strömslund och Öresjö.

Fortsatta miljöinvesteringar på gång 2019
Mitt i firandet så finns det spännande framtidsinvesteringar att berätta om.
– Under 2019 investerar vi 76 miljoner i en ny slamutlastningshall, som ersätter den uttjänta anläggningen från 1970-talet. Det skapar förutsättningar för ännu effektivare reningsprocesser och smidigare biogasproduktion, samtidigt som arbetsmiljön förbättras nere i berget, förklarar Franz Wallebäck.

Sedan starten för 50 år sedan har avloppsreningsverket fördubblat sin kapacitet. Samtidigt har tekniken successivt utvecklats.
– Innan verket byggdes fanns överhuvud taget ingen rening, utan Trollhättans avloppsvatten åkte rakt ut i Göta älv. På den tiden fanns bara ett mindre antal reningsverk runt om i Sverige och det började bli problem med övergödning och fiskdöd, berättar Franz Wallebäck.

Reningsverk och laboratorium
Att Arvidstorp sprängts ner 40 meter under jord gör att det är självfall på avloppsvattnet från hela stan. Idag jobbar 18 personer, inklusive laboratoriet, dagligen vid avloppsreningsverket. Det inkommande avloppsvattnet från duschar, toaletter, disk- och tvättmaskiner och handfat renas mekaniskt, kemiskt och biologiskt, innan det leds tillbaka till Göta älv via en lång bergstunnel som mynnar ut uppströms om slussområdet. Därmed är vattnet tillbaka renat och klart i älven, nedströms Vattenverket på Överbyområdet där Trollhättan tar in sitt dricksvatten.

Tusentals filter slutrenar
Flera omfattande miljöinvesteringar har gjorts i Arvidstorps avloppsreningsverk genom åren. Så sent som 2014 stod Skivfilterhallen klar där slutreningen sker med hjälp av mikrosilar. Åren dessförinnan utvecklades bioreningen. För två år sedan renoverades också den stora rötkammaren och biogassystemet med bland annat ny fackla och gasklocka, där rågasen förvaras i väntan på uppgradering till tankningsbar biogas.
– Vi kommer att fortsätta utveckla reningsprocesserna. Belastningen ökar när invånarantalet växer, samtidigt som myndigheternas krav hela tiden skärps. Bland annat diskuteras läkemedelsrening och återvinning av fosfor, berättar Franz Wallebäck.

Säljstart för årets bajsbakelse på måndag
Det är ingen tillfällighet att Trollhättan Energi inleder tre dagars lunchfirande vid avloppsreningsverket tillsammans med bolagets personal just på måndag. Den 19 november infaller nämligen FN:s Internationella Världstoalettdag, som sätter fokus på betydelsen av rent vatten och bra rening ur ett hälsoperspektiv. En tredjedel av världens befolkning saknar exempelvis tillgång till toalett. Trollhättan Energis berömda bajsbakelse kommer förstås att säljas under veckan i samarbete med Ritz konditori. Tre kronor per bakelse går till viktiga projekt ledda av den ideella föreningen Toaletter utan gränser.

 

 

 

 

 
Trollhättan Energi