Två män bakom en sopbil
2021-03-25

Ändrad sophämtning under påskhelgen

Du som har tömning under vecka 13 och 14 (påskveckorna) ställer ut dina sopkärl en dag tidigare än ordinarie hämtningsdag och låter sopkärlen stå tills det är tömt.

Några veckor under året ändras dagen då ditt hushållsavfall hämtas. Detta beror oftast på att det är helgdagar men det kan också vara en vecka då personalen har tid för utbildning. Då är det viktigt att du ställer ut ditt sopkärl en dag tidigare än ordinarie hämtningsdag och låter det stå tills det är tömt. Läs mer om ändrade hämtningsdagar här, där kan du även ladda ner vår folder “Viktiga datum för din sophämtning (ändrade hämtningsdagar)”.

Förresten, du vet väl om att du kan få pushnotis i din mobil när det är dags att ställa ut sopkärlet? Ladda ner Trollhättan Energis app från App Store eller Google Play.

 
Trollhättan Energi