Man sitter på stenmur vid trestad center
2017-04-13

Ny biogastankstation för tung trafik på Trestad Center

En ny tankstation för biogas vid Trestad Center planeras stå klar redan nästa år. Det kommer att bli den första i sitt slag som är särskilt avsedd för tung trafik i regionen. I veckan blev det klart att Trollhättan Energi får bidrag från Klimatklivet för projektet. Fyra stora lastbilar ska kunna snabbtankas samtidigt och en plats för tankning av personbilar ligger också i planen.

– Nu kan vi göra allvar av satsningen på försäljning av biogas till transport- och servicefordon, vilka idag i huvudsak drivs med diesel. Läget vid Trestad Center är perfekt – det är och kommer i en ännu större utsträckning bli ett logistiskt nav i regionen, säger Anders Ericsson, energichef hos Trollhättan Energi.

Logistikföretag som bland annat Centralen och DB Schenker har redan etablerat sig och kommer att utöka sin verksamhet vid Trestad Center.
– Flera av de åkerier vi pratat med har visat intresse för att ställa om till fossilfritt fordonsbränsle. Vårt mål är att på några års sikt sälja cirka 300 000 normalkubikmeter gas per år.
I diesel räknat är den planerade mängden såld biogas att jämföra med den ungefärliga energimängden 2 900 megawattimmar. Det kommer innebära en utsläppsminskning av omkring 800 ton koldioxid per år (en flygresa till Thailand motsvarar utsläpp av ca 2,5 ton koldioxid per person). På sikt innebär satsningen att produktionen av biogas måste öka i regionen.
– Ja, så är det, men det kommer att ta några år innan det är på plats. Vi undersöker just nu flera olika alternativ, bland annat att öka produktionen av biogas från gödsel i Brålanda i Dalsland. Ragnsells upphör med sin biogasproduktion från matavfall. Om vi kan använda vårt matavfall från Trollhätteborna här, istället för att det som idag transporteras någon annanstans, vore det den bästa lösningen, säger Anders Ericsson.
Västra Götalandsregionen och kommunerna i regionen har ett ambitiöst klimatmål om att vara fossiloberoende till 2030 och biogas som fordonsbränsle är en del i den omställningen. Både Fyrbodals kommunalförbund och Innovatum arbetar med biogasutveckling och har varit behjälpliga kring Trollhättan Energis ansökan till Klimatklivet. Det som bland annat återstår nu är ett formellt beslut på investeringen från Trollhättan Energis styrelse i början av maj.

 
Trollhättan Energi