Ladda elbilen

Smidig laddning av elbilen

För att ladda elbilen vid Trollhättan Energis laddstationer behöver du ett laddkort eller en laddbricka. Du beställer dem gratis via vår partner InCharge och får då tillgång till massor av laddstationer i hela Sverige och utomlands. Här beställer du ett laddkort Du kan också ladda ner appen InCharge och betala direkt via mobilen. Alla allmänna laddstationer har ett så kallat TYP 2 uttag i laddstolpen i enlighet med EU-standarden och du behöver använda din egen laddkabel som stödjer detta.

Så funkar våra normalladdare

Du kan i dagsläget ladda upp till effekten ca 14 kW-20 A-3 fas (ca 7,5 mil/h) på våra allmänna laddplatser.

Vi använder oss av så kallad intern lastbalansering vilket betyder att när det är två bilar som laddar samtidigt vid samma laddstolpe så styrs laddeffekten ner till ca effekten 7 kW-10 A-3 fas (ca 4 mil/h). Så om du önskar snabbare laddning så rekommenderar vi att du försöker stå som ensam bil vid en laddstolpe.

Alla våra publika laddplatser är förberedda för så kallad lastbalansering i klustret vilket betyder att de 2-4 bilarna oavsett vid vilka laddstolpar de är parkerade och laddar kan få upp till effekten ca 22 kW-32A-3 fas (ca 13 mil/h). När det står fler bilar och laddar än vad elservisen kan ge kraft till styr laddstolparna ner effekten demokratiskt på alla som laddar för att dela på den kraft som finns. Exempelvis ner till effekten ca 11 kW-16A-3 fas (ca 6 mil/h). Denna funktion hoppas vi ha på plats efter sommaren 2018.

Ladda och betala

För att kunna ladda måste du ha en laddtagg (RFID bricka) eller ett laddkort alternativt betala via appen InCharge, som finns både för Iphone och android.

Beställ laddtagg/laddkort via InCharge här. Laddtaggen/laddkortet kommer sen hem till dig via post. Detta kan ta några dagar.

Så här går det till för att ladda med laddtagg eller laddkort

 • Se till så bilen är upplåst
 • Sätt i laddsladden i bilen
 • Sätt därefter i laddsladden i uttaget på laddstolpen(finns på sidan av laddstolpen)
 • Laddindikatorn högst upp på stolpen ska lysa grönt
 • Håll laddkort eller laddtagg nära texten RFID ovanför ladduttaget. Laddningen startar och laddindikatorn skiftar till att lysa blått. Nu laddas bilen.
 • Observera att laddsladden låses under laddning både i laddstolpen och bilen

Så startas laddning med app, laddtagg eller laddkort

 • För app: Skapa ett konto och lägg in ditt betalkort (Visa, Mastercard m fl)
 • Se till så bilen är upplåst
 • Sätt i laddsladden i bilen
 • Sätt därefter i laddsladden i uttaget på laddstolpen(finns på sidan av laddstolpen). Laddindikatorn högst upp på stolpen ska lysa grönt
 • För app: Sök upp laddaren i kartan och starta laddningen. Var uppmärksam att ta rätt ladduttag som är märkt i både app och på laddkontakt med ett så kallat EVSEID nummer (fyra siffror)
 • För laddtagg eller laddkort: Håll laddtagg eller laddkort vid RFID-läsaren strax ovanför ladduttaget. Ett pip hörs och laddindikatorn högst upp på laddstolpen ska skifta till ett blått ljus. Nu är laddningen igång
 • Observera att laddsladden låses under laddning både i laddstolpen och bilen (om bilen är låst)

Så avslutas laddning med appen, laddtagg eller laddkort

 • Se till så bilen är upplåst
 • För app: sök upp laddaren i kartan och avsluta pågående laddning. Var uppmärksam att avsluta rätt ladduttag som är märkt i både app och på laddkontakt med ett så kallat EVSEID nummer(fyra siffror)
 • För laddtagg eller laddkort: Håll laddtagg eller laddkort vid RFID-läsaren strax ovanför ladduttaget. Ett pip hörs och laddindikatorn högst upp på laddstolpen ska skifta till grönt ljus. Nu är laddningen avslutad
 • Laddsladden låses upp både i laddstolpen och bilen (om bilen är upplåst)
 • Ta ur laddsladd försiktigt ur laddstolpen
 • Ta ur laddsladden ur bilen
 • Laddat och klart
 
Trollhättan Energi