Vanliga frågor & svar

Avfall och återvinning

 • Hur får jag som bor i lägenhet nya papperspåsar till matavfallet?

  Du som bor i lägenhet kontaktar din hyresvärd, bovärd, bostadsrättsförening eller vaktmästare så fixar de nya påsar till dig. Är det mer bråttom än så kan du själv hämta papperspåsar på Återvinningscentralen Håjum eller hos oss på Förrådsgatan 2 i Trollhättan.

 • Hur får jag som bor i hus nya papperspåsar till matavfallet?

  Du som bor i villa klämmer fast en ej använd papperspåse i locket på matavfallskärlet. Nya påsar lämnas då vid nästkommande tömning. Är det mer bråttom än så kan du själv hämta papperspåsar på Återvinningscentralen Håjum eller hos oss på Förrådsgatan 2 i Trollhättan.

 • När hämtar ni mina sopor?

  Ordinarie hämtning för dig som bor i villa är en gång varannan vecka för matavfall och en gång i månaden för restavfall. Om du är osäker på vilken dag dina sopor ska hämtas – ladda ner appen Trollhättan Energi och skriv in din adress så får du en pushnotis kvällen innan ditt sopkärl ska tömmas.

 • Hur beställer jag en extratömning av mitt sopkärl?

  Om du är i behov av en extratömning av ditt mat- eller restavfall kan du beställa en extratömning genom att kontakta kundservice. En extratömning kostar 563 kr och läggs på din nästkommande faktura. Om du vill tömma ditt restavfallskärl snabbt kan du själv åka med soporna till återvinningscentralen Håjum.

 • Hur sorterar jag rätt?

  I Trollhättan sorteras dina hushållssopor i matavfall och restavfall. Farligt avfall, grovavfall och el- och elektronikprylar ska inte läggas i sopkärlet för restavfall utan lämnas in på återvinningscentralen Håjum. Förpackningar kan lämnas på återvinningsstationer som finns på olika ställen i kommunen. Här hittar du en avfallslista från A-Ö och mer information om hur du sorterar på rätt sätt.

 • Varför slänger vi matavfall i papperspåse?

  Vi använder papperspåse till matavfall av flera anledningar. Matavfallet i Trollhättan går till biogasproduktion och fördelen med papperspåsar är att de kan gå med i  matavfallet direkt i rötningsprocessen. Nu kan mer biogas utvinnas samtidigt som användandet av miljöfarlig plast minskar.

 • Var slänger jag gammal elektronik?

  Elavfall ska slängas på återvinningscentralen Håjum. Läs mer om hur du sorterar rätt här.

 • När är återvinningscentralen Håjum öppen?

  Här hittar du återvinningscentralen Håjums öppettider.

 • Mitt sopkärl är inte helt tömt – kan ni komma tillbaka och tömma det?

  Ibland kan några avfallspåsar fastna i botten på kärlet. Vi gör alltid vårt bästa för att tömma det helt men om påsarna sitter fast kan det vara svårt. Tänk på att det är ditt ansvar som fastighetsägare att se till att påsarna är lösa i kärlet.

 • När börjar ni hämta trädgårdsavfall?

  Hämtning av trädgårdsavfall börjar vecka 14 (om du har hämtning jämn vecka) eller vecka 15 (om du har hämtning ojämn vecka). Ett par veckor innan vi startar hämtningen får du ett brev där du ser vilken veckodag och vilka veckor du har tömning av trädgårdsavfallet. Kärlets ska på hämtningsdagens morgon (07.00) stå vid tomtgräns och med handtaget ut mot gatan, annars uteblir hämtningen.

Biogas

 • Hur mycket kostar en biogasbil till skillnad från en bensinbil?

  Det beror på vilken bil du tittar på. I dagsläget ger bonus malus ett bidrag på 10 000 kr för biogasbilar. Begagnade biogasbilar är generellt billigare att köpa än motsvarande bensin- och dieselbilar. På miljofordon.se kan du göra en drivmedelskalkyl och kolla hur din bil står sig som miljöfordon.

 • Vad är biogas?

  Biogas är ett drivmedel som idag bedöms ge lägst klimatpåverkan av alla drivmedel på marknaden. Gasen produceras av organiskt avfall så som matavfall, avloppsslam och gödsel.  Här kan du läsa mer om hur vi gör biogas.

 • Vart kan jag tanka biogas i Trollhättan?

  Här kan du se vart närmsta tankstation för biogas finns.

 • Vad kostar det att tanka biogas?

  Det aktuella priset är 19:50 kr/kg. Bra Mijöval-märkt biogas ingår alltid i priset. Vår ambition är att alltid ligga under bensinpriset.

El

 • Vad händer med mitt elavtal när jag flyttar?

  När ditt elnätsavtal avslutas skickas automatiskt ett meddelande till ditt elhandelsbolag som berättar att du flyttar, och elhandelsavtalet avslutas.

 • Vilka fördelar medför solel för miljön?

  Solen är en förnybar energikälla. Själva solelproduktionen medför inga koldioxidutsläpp, och den energi som går åt för att producera solcellerna är liten i förhållande till den som solcellerna ger.

 • Är Trollhättan Energi en anvisningsleverantör av el?

  Ja. Det betyder att du automatiskt får oss som elhandelsleverantör om du inte aktivt väljer själv. Du får då ett anvisat pris som är ett dyrare alternativ. Därför rekommenderar vi dig att göra ett aktivt val genom att välja rörligt eller fast avtal. Här kan du läsa mer om våra olika priser och avtal.

 • Hur tecknar jag nytt elavtal?

  Det gör du enkelt och smidigt här.

 • Hur säger jag upp mitt elavtal?

  Kontakta kundservice så hjälper vi dig.

 • Vad är det för typ av el jag köper av er?

  100 procent förnybar el är standard för samtliga av Trollhättan Energis elhandelskunder. Vi producerar förnybar el på Lextorp kraftvärmeverk. Där producerar vi också fjärrvärme, sedan flera år miljömärkt med Bra Miljöval, tack vare förnybara bränslen som exempelvis skogsflis. Flisen är rester från skogsavverkning, består inte av skyddsvärd skog utan kommer från skogsägare som bedriver ett hållbart skogsbruk. Det har inte heller gått åt onödig fossil energi på vägen från skog till ditt hem och askan som bli kvar efter förbränningen återförs till skogen som gödning för nya träd.

  Flisen som eldas på kraftvärmeverket Lextorp ger alltså både fjärrvärme och förnybar el – och den el som produceras baseras på 100 % skogsflis. Den el vi säljer är dessutom ursprungsmärkt för att garantera att det är förnybar el.

 • Hur håller jag koll på när mitt elavtal löper ut?

  Det håller vi koll på åt dig. 30-90 dagar innan ditt avtal löper ut skickar vi ut information till dig så att du kan ta ställning till hur du vill fortsätta.

 • Hur tecknar jag om mitt elavtal?

  Det gör du enkelt genom att logga in på Mina sidor.

 • Måste jag ha ett elavtal?

  Ja du behöver både ha ett elnätsavtal och ett elhandelsavtal för att få ström i din bostad.

 • Vad betalar jag för min el?

  Logga in på Mina sidor för att se detaljer kring ditt elavtal. Där kan du också enkelt byta elavtal om du har möjlighet till det.

 • Jag har tecknat avtal med er men ångrat mig, vad ska jag göra?

  Kontakta vår kundservice så hjälper vi dig så gott vi kan.

 • Vad är skillnaden mellan fast och rörligt elavtal?

  Rörligt elavtal följer prisutvecklingen på elmarknaden och baseras på spotpriset på elbörsen. Priset kan variera månad för månad. Ett avtal med rörligt pris passar för dig som vill engagera dig och ha flexibilitet. Ett fast elavtal innebär att du har ett fast pris per kilowattimme under en bestämd period på 1, 2 eller 3 år. Fast pris är alternativet för dig som vill slippa engagera dig och som värdesätter långsiktig trygghet. Läs mer om våra priser och avtal här.

 • Vad är mikroproduktion?

  Du som tillför el till elnätet via exempelvis egna solceller, vind- eller vattenkraft är en mikroproducent. Läs mer om att producera din egen el här.

 • Jag producerar min egen el och vill sälja överskottet, hur gör jag?

  Vi har ett av marknadens förmånligaste avtal för dig som mikroproducent. Läs mer om det här.

 • Måste jag vara ansluten till Trollhättan Energis elnät för att kunna sälja el till Trollhättan Energi?

  Nej det behöver du inte. Du kan även vara ansluten till ett annat elnät.

 • Hur får jag betalt för min elproduktion?

  Ersättningen betalas ut på din månadsfaktura (samma faktura som du betalar för konsumtionen på).

 • Jag vill värma upp min lägenhet med solel – kan jag det?

  I dagsläget kan inte du som bor i lägenhet producera din egen el. Om du däremot köper din el av Trollhättan Energi är du garanterad 100 procent förnybar el. Här kan du beräkna din månadskostnad och teckna nytt elavtal.

Elnät

 • Hur fungerar anslutning till elnätet och vilka kostnader tillkommer när jag vill installera solceller?

  Nästan alla solcellsanläggningar är anslutna till elnätet för att du ska kunna sälja din överproduktion och köpa el vid behov. Köper du dina solceller via oss ingår installation och kontakt med ditt elnätsbolag i vår helhetslösning.

 • Vad är det för skillnad mellan elnät och elhandel?

  Elnätet, dvs. elledningarna och elmätarna i Trollhättan, ägs av Trollhättan Energi Elnät. Det är alltså vi som transporterar och mäter elen hos dig. Du kan inte byta elnätsleverantör. Elhandel innebär att du köper själva strömmen du använder. Här kan du själv välja vem du vill köpa din el av.

 • Var kan jag få information om när det är strömavbrott?

  Vi informerar om avbrott via vår app, här på hemsidan och via Facebook. Vid avbrott skickar vi även ut SMS till de drabbade. Registrera dig här för att få ett SMS med driftinformation direkt i mobilen.

 • Jag har ingen ström – vad gör jag?

  Kontrollera först så att felet inte är lokalt hemma hos dig. Läs mer om hur du gör här.

 • Jag ska bygga nytt hus. Vad kostar det att dra in el?

  Det beror på vart huset ligger och vad du har för behov. Här kan du läsa mer om att skaffa en ny elanslutning.

 • Kan jag ändra storlek på min säkring?

  Ja det kan du göra. Läs mer om hur det går till här.

 • Vad går elnätsavgiften till?

  En stor del av elnätsavgiften går till investeringar för att upprätthålla elnätet och säkra för framtiden. De senaste åren har vi bland annat arbetat en hel del med att gräva ner luftburna elledningar på landsbygden. Vi har också bland annat investerat i nya mätare och mätinsamlingssystem för att klara framtida krav.

 • Får ni som elnätsbolag själva bestämma era priser?

  Ja. Vi har ett krav från Trollhättans Stad att ha bland landets 45 lägsta taxor sett till Nils Holgersson undersökningen, där man sammanställer kostnaden för el, vatten, renhållning och fjärrvärme. 2018 låg vi på 36:e plats (av totalt 290). Räknar vi elnätet för sig låg vi på 20:e plats. Alltså precis som det ska vara.

 • Vem åtgärdar felet vid strömavbrott?

  Om felet ligger i din fastighet är det du som fastighetsägare eller din fastighetsägare som åtgärdar felet. Om felet däremot kommer utifrån gatan åtgärdas det av oss. Här kan du läsa mer om vad du ska göra vid strömavbrott.

 • Måste jag ha ett elavtal?

  Ja du behöver både ha ett elnätsavtal och ett elhandelsavtal för att få ström i din bostad.

 • Vad betalar jag för min el?

  Logga in på Mina sidor för att se detaljer kring ditt elavtal. Där kan du också enkelt byta elavtal om du har möjlighet till det.

 • Måste jag vara ansluten till Trollhättan Energis elnät för att kunna sälja el till Trollhättan Energi?

  Nej det behöver du inte. Du kan även vara ansluten till ett annat elnät.

 • Varför justerar ni taxan på elnätet och vad går egentligen pengarna till?

  Vi tittar hela tiden på det underhåll- och investeringsbehov vi har i elnätet och gör beräkningar därefter. I Trollhättan har vi de lägsta elnätstaxorna i Västsverige. Sett över hela Sverige hamnar vi på fjärde plats av 290 kommuner i jämförelsen som gjorts av Villaägarnas Riksförbund. Så vill vi att det ska fortsätta vara och därför investerar vi långsiktigt i ett säkert och effektivt elnät. En stor del av investeringarna går till landsbygden. Genom att gräva ner luftburna elledningar säkrar vi elförsörjningen även i framtiden. Vi har också bland annat investerat i nya mätare och mätinsamlingssystem för att klara framtida krav.

 • Vad består elnätsavgiften av?

  Elnätsavgiften består av två delar. Dels en fast del, en abonnemangsavgift per år som beror på vilken storlek du har på din huvudsäkring, och dels en rörlig del som beror på hur mycket el vi överför hem till dig (avgift per använd kilowattimme). Här kan du läsa mer om elnätsavgiften.

Fiber

 • Hur vet jag om jag har fiber?

  bredbandswebben kan du fylla i din adress och se om du är ansluten till fibernätet.

 • Jag vill ansluta mig till fibernätet, hur gör jag?

  Du beställer fiber genom att kontakta kundservice. Här kan du läsa mer om hur du beställer fiber.

 • När fibern är installerad, hur gör jag för att allt ska fungera?

  När din fiber är installerad behöver du välja en tjänsteleverantör. Läs mer om det här.

 • Vilka tjänsteleverantörer kan jag välja bland?

  Bredbandswebben ser du vilka tjänsteleverantörer som just du kan välja mellan och vilka tjänster de kan leverera till din adress.

 • Vad händer om jag flyttar innan ni har installerat fibern?

  Om du har kommit överens med köparen av din bostad att den ska stå för kostnaden för fibern behöver ett överlåtelseavtal skickas in till oss.

 • Hur djupt gräver ni ner fiberkabeln?

  Fibern ligger relativt grunt – på tomt endast ca 30 cm ner och i övrig mark ca 50-60 cm ner. Har du fiber är det viktigt att du tänker på detta om du ska gräva på din tomt så att du inte råkar gräva av fiberkabeln.

 • Vad är svartfiber?

  Svartfiber är en fiberoptisk kabel i vars ändar kommunikationsutrustning monteras. Själva fiberkabeln ägs av Trollhättan Energi, medan utrustningen som ansluts i ändarna ägs av dig som hyr svartfibern. Upplägget ger dig möjlighet att själv styra över ändutrustningen, dess kapacitet och kostnad. Läs mer om svartfiber här.

 • Vad är sensornätverk?

  Sensornätverk består av sensorer som skickar signaler till en Gateway via radiovågor. Sensorerna tar in data som temperatur, ljud, vibrationer, tryck och rörelser och användningsområdena är oändliga. Dessa data skickas sedan vidare via stadsnätet till en mottagare för vidare bearbetning och analys.

 • Jag behöver plats för min nätverksutrustning – kan ni hjälpa mig?

  Vi hyr ut plats i vår datahall i Trollhättan, till i första hand operatörer. Kontakta oss för mer information och offert.

 • Vad är Internet of Things?

  Internet of Things, eller IoT som det också kallas, är ett begrepp för saker så som hushållsapparater, maskiner, fordon och byggnader med inbyggd elektronik och internetuppkoppling. Denna inbyggda internetuppkoppling gör att sakerna kan styras och utbyta data över nätet.

 • Jag ska renovera/bygga om/tapetsera och fibern eller kundenheten är i vägen – hur gör jag då?

  Fibertråden är känslig och behöver hanteras varsamt för att den inte ska gå av. Det kan också bli dyrt. Kontakta oss gärna så hjälper vi dig.

Fjärrvärme

 • Vad är fjärrvärme?

  Fjärrvärme produceras till största delen av restprodukter från skogsindustrin som toppar, grenar och bark som inte går att använda till virke eller massaindustrin. Även vegetabilisk olja används i produktionen. Genom att använda biobränsle tar vi tillvara energi som annars skulle gå förlorad. Restprodukterna eldas upp och värmer upp vatten centralt. Vattnet leds i rörsystem i marken ut till hushåll och större fastigheter i stan. De tre fjärrvärmeverken är ihopkopplade via ett gemensamt kulvertsystem. Styrning och övervakning är datoriserad. I mottagarfastigheten finns en fjärrvärmecentral där värmeväxlare överför värmen till det vatten som pumpas runt i elementen och till varmvattnet som går ut kranen. Det avkylda vattnet går sedan tillbaka till värmeverket för att värmas upp på nytt.

 • Kan jag ha fjärrvärme där jag bor?

  I bostadsområden där fjärrvärmeledningar redan är dragna i gatan finns det stora möjligheter att ansluta till fjärrvärme. Bor du i ett område där vi ännu inte hunnit bygga ut fjärrvärmen, får du ett erbjudande av oss så snart området är aktuellt för utbyggnad. Läs mer om hur du ansluter dig till fjärrvärme här.

 • Hur gör jag med fjärrvärmen när jag ska flytta?

  Om du ska flytta in i ett hus som är anslutet till fjärrvärmenätet har du förmånliga priser på uppvärmning. Om du ska flytta ut ur ett hus där du har fjärrvärme behöver du anmäla din flytt till oss. Här kan du anmäla din flytt till oss.

 • Vad är bra miljöval?

  85 % av vår fjärrvärme är miljömärkt med Bra Miljöval. Bra Miljöval är en oberoende miljömärkning som bidrar till en friskare natur och färre hälsofarliga ämnen i vardagsprodukter. De tuffa miljökraven ställs och kontrolleras av Naturskyddsföreningen.

 • Vad kostar fjärrvärme?

  Riktpriset för att ansluta sig till vårt fjärrvärmenät är omkring 50 000 kr inklusive moms. Då ingår ledningsanslutning, fjärrvärmecentral, mätutrustning och grovåterställning av din tomt. Här kan du läsa mer om priser och villkor.

 • Är fjärrvärme billigare än bergvärme?

  Om du är nyfiken på hur Trollhättans fjärrvärme står sig i konkurrens med andra uppvärmningsformer kan du få en rättvis kostnadsjämförelse via Fjärrkontrollen.

 • Vad ingår i den fasta avgiften?

  Den fasta avgiften går till att upprätthålla fjärrvärmenätet, så vi fortsatt kan leverera fjärrvärme till Trollhättan och bemöta de krav som vi har.

 • Vad betyder Energiavgift på fjärrvärme?

  Energiavgiften är det du betalar för energin som används när du använder fjärrvärmen.

 • Vad innebär ett serviceavtal?

  Det är bra att se över sin fjärrvärmecentral någon gång per år. Då kan eventuella fel åtgärdas i tid och du slipper kostnader för skador och ökad energianvändning.

  Ett serviceavtal kostar 550 kr/år och då ingår:

  • Ett personligt besök/år där vi grundligt ser över och servar din anläggning
  • Hjälp dygnet runt – Om något går fel kan du ringa vår jour, dygnet runt, året om

  Läs mer om hur du beställer ett serviceavtal här.

 • Hur fungerar min fjärrvärmecentral?

  Oavsett hur din fjärrvärmecentral ser ut i just din villa fungerar alla på ungefär samma sätt. Läs mer om hur din fjärrvärmecentral fungerar här.

 • Jag har problem med min fjärrvärmecentral, vad gör jag?

  Kontakta kundservice så hjälper vi dig.

 • Varför är fjärrvärmevattnet grönt?

  Fjärrvärmevattnet är grönt för att vi ska kunna särskilja och upptäcka det om det uppstår en eventuell läcka. Vattnet är väldigt hett därför ska du aldrig röra det utan direkt kontakta vår jour om du ser grönt vatten.

 • Hur bokar jag tid för service av min fjärrvärmecentral?

  En gång varje år skickar vi ut ett brev till dig när det är dags att boka en tid för service av din fjärrvärmecentral. Då fixar du det enkelt via denna länk.

  Till tidsbokningen

Flytt

 • Jag ska flytta. Vad behöver jag tänka på?

  Om du ska flytta in/ut ur hus behöver du ringa oss för att anmäla din flytt. Om du ska flytta in/ut ur lägenhet kan du genomföra hela flyttanmälan direkt på webben. Här kan du läsa mer om hur du anmäler din flytt till oss.

 • Vad händer med mitt elavtal när jag flyttar?

  När ditt elnätsavtal avslutas skickas automatiskt ett meddelande till ditt elhandelsbolag som berättar att du flyttar, och elhandelsavtalet avslutas.

 • Kostar det något att göra en flyttanmälan?

  Nej, det är helt gratis att göra en flyttanmälan hos oss.

 • Jag ska flytta och vill att ni ska fixa så att allt funkar för mig – kan jag ge er fullmakt?

  Nej, du måste själv kontakta oss och göra din flyttanmälan. Här kan du läsa mer om hur det går till.

 • Vad händer om jag flyttar innan ni har installerat fibern?

  Om du har kommit överens med köparen av din bostad att den ska stå för kostnaden för fibern behöver ett överlåtelseavtal skickas in till oss.

 • Hur gör jag med fjärrvärmen när jag ska flytta?

  Om du ska flytta in i ett hus som är anslutet till fjärrvärmenätet har du förmånliga priser på uppvärmning. Om du ska flytta ut ur ett hus där du har fjärrvärme behöver du anmäla din flytt till oss. Här kan du anmäla din flytt till oss.

Kundservice

 • Hur får jag e-faktura?

  Logga in på Mina sidor och gör din anmälan om e-faktura.

 • Jag vill börja betala via autogiro. Hur gör jag då?

  Du kan beställa autogiro på tre olika sätt:

 • Hur får jag tag i en gammal faktura?

  Logga in på Mina sidor, där hittar du alla dina historiska fakturor.

 • Varför har jag fått en fakturapåminnelse?

  När en faktura har förfallit och vi inte fått in någon betalning skickar vi en påminnelse. Påminnelsen har samma belopp och betalningsuppgifter som originalet. En påminnelseavgift på 60 kr kommer att läggas till på nästkommande faktura.

 • Vad erbjuder ni för olika betalningsalternativ?

  Du kan välja att betala via autogiro eller bankgiro. Med autogiro dras pengarna från ditt bankkonto automatiskt på förfallodagen. Pappersfakturan får du som vanligt. Vill du betala med autogiro fyller du i ett medgivande. Vill du slippa få en pappersfaktura med posten anmäler du att du vill ha E-faktura. Då hamnar fakturan direkt i din internetbank. Gör din anmälan om e-faktura direkt på Mina sidor.

 • På min faktura står det att jag betalar energiskatt. Vad betyder det?

  Energiskatt är en skatt som alla betalar via sitt nätbolag. Det är som namnet antyder, en skatt för elen som du använder. Denna låg tidigare på elhandelsföretagen att ta ut men har sedan januari 2018 flyttats till elnätsbolagen.

 • Var hittar jag information om mina konsumenträttigheter?

  Här kan du läsa mer om dina rättigheter som konsument.

 • Jag har fått ett kravbrev trots att jag har betalt fakturan – varför?

  När en obetald faktura har förfallit skickar vi vidare ärendet till vårt inkassobolag. Om du har gjort en betalning till oss efter ärendet har skickats vidare, men innan brevet från inkassobolaget har hunnit landa i din brevlåda, behöver du ta kontakt med inkassobolaget för att inte betala två gånger.

 • Det grävs på min gata. När är projektet klart?

  Trollhättan Stad har som ambition att vi ska vara 70 000 invånare år 2030. Vi behöver anpassa våra rörnät, elledningar och våra tjänster till fler människor. Det innebär att vi måste gräva lite, så att Trollhätteborna även i framtiden ska få en enkel och hållbar vardag. Här hittar du mer information kring de pågående arbeten och projekt som vi på Trollhättan Energi driver eller är delaktiga i.

 • Hur gör jag en felanmälan?

  Om någonting är fel är det viktigt att vi får reda på det för att snabbt kunna göra någonting åt det. Här kan du läsa mer om hur du gör en felanmälan.

 • Var kan jag få information om när det är strömavbrott?

  Vi informerar om avbrott via vår app, här på hemsidan och via Facebook. Vid avbrott skickar vi även ut SMS till de drabbade. Registrera dig här för att få ett SMS med driftinformation direkt i mobilen.

 • Jag har ingen ström – vad gör jag?

  Kontrollera först så att felet inte är lokalt hemma hos dig. Läs mer om hur du gör här.

 • Vem åtgärdar felet vid strömavbrott?

  Om felet ligger i din fastighet är det du som fastighetsägare eller din fastighetsägare som åtgärdar felet. Om felet däremot kommer utifrån gatan åtgärdas det av oss. Här kan du läsa mer om vad du ska göra vid strömavbrott.

 • Hur säger jag upp mitt elavtal?

  Kontakta kundservice så hjälper vi dig.

 • Jag har tecknat avtal med er men ångrat mig, vad ska jag göra?

  Kontakta vår kundservice så hjälper vi dig så gott vi kan.

 • Vad händer om jag flyttar innan ni har installerat fibern?

  Om du har kommit överens med köparen av din bostad att den ska stå för kostnaden för fibern behöver ett överlåtelseavtal skickas in till oss.

 • Jag ska renovera/bygga om/tapetsera och fibern eller kundenheten är i vägen – hur gör jag då?

  Fibertråden är känslig och behöver hanteras varsamt för att den inte ska gå av. Det kan också bli dyrt. Kontakta oss gärna så hjälper vi dig.

Ladda elbilen

 • Jag kan inte ladda. Hur felanmäler jag?

  Om laddningen krånglar ska du felanmäla det till vår samarbetspartner InCharge. Här hittar du kontaktuppgifter.

 • Varför är många publika laddplatser upptagna av fossila bilar?

  Alla parkeringsplatser där det finns laddmöjlighet är inte dedikerade endast till elbilar. Det finns dock de som är det och då är parkeringsrutan blåmålad och det finns en elbilsladdskylt. Här får endast elbilar stå. Observera att det kan råda olika parkeringsregler beroende på parkeringsplats och glöm inte att betala för parkeringen om så krävs.

 • Varför betalar jag per minut och inte per kWh vid snabbladdarna?

  Snabbladdarna är avsedda för att snabbt ladda upp din elbil när du är på resande fot. För att öka snabbladdarnas tillgänglighet har vi oftast en prismodell per minut så att det finns en anledning att flytta bilen när laddaren inte längre används. På så sätt frigörs snabbladdaren för andra som också behöver ladda.

 • Hur mycket ström behövs till en laddplats?

  Det är många faktorer som spelar in för att kunna säga detta. Exempelvis hur mycket effekt du kan mata laddstolpen med, hur mycket laddkabeln klarar att leverera, hur mycket ström laddboxen kan leverera, hur mycket ström elbilen kan ta emot osv. Kontakta oss så hjälper vi att dig att räkna på detta.

 • Vilken garanti gäller för en laddbox eller laddstolpe?

  Det beror på vilken leverantör som levererar laddboxen. Vanligtvis är det 2 års garantitid.

 • Hur gör jag för att ladda min elbil på en publik laddplats?

  För att ladda elbilen vid våra laddstationer framöver behöver du ett laddkort eller laddbricka. Laddkort och brickor är gratis att beställa, och du får tillgång till laddpunkter, i stad och på landsbygd, i hela Sverige och utomlands. Läs mer om hur det funkar med laddning och betalning här.

 • Vad kostar det att ladda bilen i Trollhättan?

  I Trollhättans kommun kostar det 2 kr/kWh att normalladda. Vid snabbladdstationen på Överby kostar det 2 kr/minut.

 • Laddningen fungerar inte. Hur anmäler jag det?

  Om laddningen krånglar på våra publika laddstationer ska du kontakta vår samarbetspartner, InCharge: Du når dem dygnet runt på 020 – 52 62 00.

 • Hur skaffar jag en laddplats till mitt företag/flerfamiljshus?

  Vi kan erbjuda en komplett laddlösning för dig som är intresserad av det. Börja med att kontakta oss så bokar vi ett besök och undersöker förutsättningarna för just dig.

Mikroproduktion

 • Kan jag få elcertifikat för den el jag producerar?

  Ja, du kan ansöka om tilldelning av elcertifikat och ursprungsgarantier hos Energimyndigheten. När du tecknar ett mikroproduktionsavtal med oss hjälper vi dig med detta.

 • Vilka fördelar medför solel för miljön?

  Solen är en förnybar energikälla. Själva solelproduktionen medför inga koldioxidutsläpp, och den energi som går åt för att producera solcellerna är liten i förhållande till den som solcellerna ger.

 • Vad är mikroproduktion?

  Du som tillför el till elnätet via exempelvis egna solceller, vind- eller vattenkraft är en mikroproducent. Läs mer om att producera din egen el här.

 • Jag producerar min egen el och vill sälja överskottet, hur gör jag?

  Vi har ett av marknadens förmånligaste avtal för dig som mikroproducent. Läs mer om det här.

 • Måste jag vara ansluten till Trollhättan Energis elnät för att kunna sälja el till Trollhättan Energi?

  Nej det behöver du inte. Du kan även vara ansluten till ett annat elnät.

 • Hur får jag betalt för min elproduktion?

  Ersättningen betalas ut på din månadsfaktura (samma faktura som du betalar för konsumtionen på).

 • Jag vill värma upp min lägenhet med solel – kan jag det?

  I dagsläget kan inte du som bor i lägenhet producera din egen el. Om du däremot köper din el av Trollhättan Energi är du garanterad 100 procent förnybar el. Här kan du beräkna din månadskostnad och teckna nytt elavtal.

 • Varför ska jag köpa solceller?

  Solceller är en investering både när det kommer till ekonomi och hållbarhet. När du har solceller installerat på taket producerar du din egen el och det du inte själv använder kan du sälja till oss så andra kan ta del av din närproducerade gröna energi.

 • Hur mycket el ger solceller i vårt klimat?

  Solceller fungerar utmärkt i svenskt klimat. Solpanelens effekt varierar över dagen beroende på solens rörelse över himlen. Solpaneler laddar även vid molnigt väder och under en större del av dagen, men med varierande verkningsgrad. Produktionen påverkas också av var man bor i landet och hur panelen är monterad.

  När man summerar ett svenskt år kan man konstatera att varje kvadratmeter av Sveriges yta tar emot 1000 kWh/år i snitt. En 1 m² solcell ger cirka 100 kWh/år.

Nya vattenverket

 • Varför bygger ni inte ett gemensamt vattenverk tillsammans med Vänersborg?

  Den frågan har diskuterats i ett tidigt skede i projektet. Beslutet är att vi fortsatt ska ha varsin egen dricksvattenförsörjning men vara sammankopplade med ett ledningsnät för att kunna stötta varandra vid behov.

 • Varför drar ni inte vattenledningen i älven?

  Det finns flera anledningar till det. I stråket där farleden för fartygstrafik går har vi tillsammans med Sjöfartsverket bedömt det som en olämplig placering. De behöver kunna muddra och eventuellt släppa ett nödankare och då vill vi inte ha vår ledning i vägen. Det föreligger även skredrisker längs med älvens kanter och arbetet med att förlägga en ny råvattenledning i älven riskerar vår egna dricksvattenproduktion under byggtiden då vårt råvattenintag ligger nedströms.

 • Varför ska ni ta vatten från Vänern när ni bygger nytt vattenverk? Göta älv har ju fungerat bra och ligger närmare.

  I det befintliga vattenverket har vi bara ett råvattenintag, inget reservvatten. Med ett nytt intag i Vänern bygger vi bort en del risker som har med till exempel fartygstrafik, skredrisker och andra verksamheter i Göta Älv som kan förorena vårt råvatten. Vi behåller även intaget i Göta älv som reservvattenintag. Vänern har idag en betydligt bättre vattenkvalitet än Göta Älv.

 • Varför behöver ni bygga ett nytt vattenverk? Är det inte bra som det är?

  Det befintliga vattenverket är från 1962 och är nu så gammalt att det börjar kosta ganska mycket i underhåll. Det behöver ersättas med ett helt nytt. En ny råvattenkälla har också funnits länge på vår önskelista. Vi blir också fler och fler Trollhättebor vilket gör att vi behöver säkra dricksvattenförsörjningen även för framtiden – både vad gäller kapacitet och kvalitet.

 • Vore det inte säkrare att bygga flera vattenverk än ett stort?

  Det vore såklart bra att ha flera stora verk som kan ersätta varandra, men det är en kostnadsfråga. För att säkerställa leveransen av dricksvatten dygnet runt är vi sammankopplade med Vänersborg samt har ambitionen att bygga parallella, av varandra oberoende, beredningslinjer i det nya verket så vi kan klara underhåll eller hantering av störningar.

 • Hur lång är byggtiden av det nya vattenverket?

  Vår ambition är att kunna leverera dricksvatten från det nya vattenverket senast 2025. I projektet ingår att söka och erhålla en ny vattendom och andra tillstånd som erfordras, dimensionering av rätt beredningsprocess och en komplex ledningsdragning. Det sammantaget gör att tidplanen kan förändras något över tid. Vårt största fokus är att vi ska kunna leverera ett gott dricksvatten av rätt kvalitet.

 • Vilken information kan jag få innan arbetet med råvattenledningen börjar?

  Det finns flera tillfällen och möjligheter för dig som fastighetsägare längs ledningsstråket att få information om projektet. Dels via stormöten, dels via mer individuell information när vi närmar oss din fastighet. Du kan också prenumerera på nyheter via vår hemsida.  Vi eftersträvar att hålla en bra dialog genom hela projektet. Har du funderingar du inte fått svar på? Kontakta oss så hjälper vi dig.

 • Hur/var får jag mer information om det nya vattenverket som ska byggas i Trollhättan?

  den här sidan lägger vi upp information löpande om projektet. Där kan du också prenumerera på nyheter och få en notis i din mejlbox när sidan har uppdaterats. Om du inte hittar det du söker kan du alltid kontakta oss så hjälper vi dig.

 • Kommer ni att dra fram vatten och avlopp samtidigt som råvattenledningen till det nya vattenverket? Kan jag i så fall passa på att ansluta mig?

  Nej, vårt arbete omfattar endast en råvattenledning från Vänern till vattenverket i Trollhättan. Det vattnet är ännu inte drickbart och det kommer inte vara möjligt att ansluta sig till längs vägen.

 • Vad kostar det att bygga ett nytt vattenverk?

  Tillsammans med vår partneringentreprenör och konsulter är vi nu i uppstartsskedet av projekteringen. När projekteringen är klar sätts ett riktpris som ska beslutas av rätt politisk instans i Trollhättans Stad. Först därefter kommer vi att kunna berätta vad helheten kostar.

 • Hur många bygger ni det nya vattenverket för?

  Trollhättan Stad har som mål att vi ska vara 70 000 invånare i Trollhättan år 2030 men vi behöver planera och bygga ett nytt vattenverk för en längre tidshorisont än så. Därför har Trollhättan Energis styrelse beslutat att bygga för 80 000 invånare (och 200 liter/person/dygn utifrån historiska data) utifrån en beräknad befolkningsutveckling på 50 år. Vi har även i projektmålen att projektera för utbyggbarhet av vattenverket, både för utökad kapacitet men också för ytterligare beredningssteg.

Sjölanda

 • Jag bor i Sjölanda och vill ha information om arbetet ni utför där. Var kan jag läsa mer?

  På denna projektsidan får du löpande information kring arbetet vi göra med att gräva ner dricks- och spillvattenledningar i Sjölanda. Vill du ha uppdateringar direkt i din mejlkorg? Fyll i din mejladress.

 • Kan jag lägga tunnan/tanken med pumpen utanför min tomt?

  Nej, du är enligt lag skyldig att upplåta plats på fastigheten (20§ Lag om allmänna vattentjänster).

 • Kan jag dela på tunna och pump med flera fastigheter?

  Nej, det behövs en tank och en pump för varje fastighet och det är fastighetsägaren som är ansvarig för att göra plats för den på sin tomt.

 • Vem är det som är ansvarig för att anlägga tanken och se till så att det finns plats för tank och pump?

  Det är du som fastighetsägare som är ansvarig för att upplåta plats och anlägga pumpenheten på fastigheten.

 • Får jag som fastighetsägare öppna tanken själv?

  Ja det är helt okej om du vill titta men det är Trollhättan Energi som är ansvariga för drift och service. Du får alltså inte själv justera någonting i tanken.

 • Finns det någon nödstopp på pumpen?

  Nej, pumpen stoppas genom att du bryter strömmen vid styrenheten.

 • Kan jag beställa en mindre tank?

  Nej, i dagsläget finns tyvärr ingen mindre tank att beställa men Xylem jobbar på att ta fram alternativ som i så fall kan erbjudas.

 • Låter pumpen mycket?

  Nej. Pumpen går inte hela tiden utan i förutbestämda sekvenser beroende på fyllnadsgrad i tank. Det ska inte vara något störande ljud.

 • Luktar det från tanken?

  Nej. Tanken är tät och det finns ingen avluftning – detta gör att ingen dålig lukt kan tränga ut.

 • Jag har inte möjlighet att ha min mätare inomhus (isolerat). Hur gör jag då?

  Då behöver du en så kallad mätarbrunn. Kostnad för detta är ca 10 000 kr och den finns i måtten: 1 meter, 1,25 meter, 1,75 meter och 2 meter. Största utvändiga diameter är 550 mm och invändiga diameter är 384 mm.

 • Får vattenmätaren vara i ett låst utrymme?

  Ja men den behöver vara lättåtkomlig.

 • Kan kommunen lämna bidrag för pump och tank?

  Nej.

 • Är det okej för mig att skarva ledningar som går på min tomt?

  Ja, denna del av anläggningen är det du som fastighetsägare som ansvarar för.

 • Kan jag använda en kombinerad slag – vatten och avlopp med elkabel (för värmning) för att få det frostfritt?

  Ja det är helt okej.

Solceller

 • Hur fungerar anslutning till elnätet och vilka kostnader tillkommer när jag vill installera solceller?

  Nästan alla solcellsanläggningar är anslutna till elnätet för att du ska kunna sälja din överproduktion och köpa el vid behov. Köper du dina solceller via oss ingår installation och kontakt med ditt elnätsbolag i vår helhetslösning.

 • Kan jag få elcertifikat för den el jag producerar?

  Ja, du kan ansöka om tilldelning av elcertifikat och ursprungsgarantier hos Energimyndigheten. När du tecknar ett mikroproduktionsavtal med oss hjälper vi dig med detta.

 • Finns det olika typer av solcellsmoduler?

  Det finns i huvudsak två olika typer av solcellspaneler. Dels Polysolceller som är flerkristallina. Dessa är vanligt förekommande och känns igen av att de är blåskimrande med aluminiumfärgad ram. Dessa är ofta något billigare än Monosolceller som är mer diskreta då de är helsvarta med mörk ram.

  Något vi ser kommer är tunnfilm; integrerade paneler i tak och helt integrerade paneler som ersätter takmaterialet helt. Dessutom följer vi med spänning utvecklingen på takpannor med solceller i.

 • Vilka fördelar medför solel för miljön?

  Solen är en förnybar energikälla. Själva solelproduktionen medför inga koldioxidutsläpp, och den energi som går åt för att producera solcellerna är liten i förhållande till den som solcellerna ger.

 • Jag vill köpa solceller till mitt hus – vad kostar det?

  Vi erbjuder olika typer av solpanelsinstallationer. Här kan du läsa mer om våra olika solcellspaket. 

 • Jag vill värma upp min lägenhet med solel – kan jag det?

  I dagsläget kan inte du som bor i lägenhet producera din egen el. Om du däremot köper din el av Trollhättan Energi är du garanterad 100 procent förnybar el. Här kan du beräkna din månadskostnad och teckna nytt elavtal.

 • Jag har en stor fastighet och vill installera solceller – vad kostar det?

  Vi erbjuder olika typer av solpanelsinstallationer. Här kan du läsa mer om våra olika paket och priser för dig som företag.

 • Varför ska jag köpa solceller?

  Solceller är en investering både när det kommer till ekonomi och hållbarhet. När du har solceller installerat på taket producerar du din egen el och det du inte själv använder kan du sälja till oss så andra kan ta del av din närproducerade gröna energi.

 • Hur mycket el ger solceller i vårt klimat?

  Solceller fungerar utmärkt i svenskt klimat. Solpanelens effekt varierar över dagen beroende på solens rörelse över himlen. Solpaneler laddar även vid molnigt väder och under en större del av dagen, men med varierande verkningsgrad. Produktionen påverkas också av var man bor i landet och hur panelen är monterad.

  När man summerar ett svenskt år kan man konstatera att varje kvadratmeter av Sveriges yta tar emot 1000 kWh/år i snitt. En 1 m² solcell ger cirka 100 kWh/år.

 • Behöver jag ha bygglov för att sätta upp solpaneler?

  Det har nyligen beslutats att det inte krävs bygglov för att sätta solcellspaneler i liv med tak. Behöver du resa upp panelerna, exempelvis på ett platt tak, så kan bygglov behövas. Hör av dig till de som hanterar bygglov hos just dig om du är nyfiken. Annars, kontakta oss så hjälper vi dig med en kontakt i Trollhättan.

Vatten & avlopp

 • Vad betyder dagvatten?

  Dagvatten är ett samlingsnamn för det regn-, smält- och dräneringsvatten som behöver ledas bort från tak, gator, parker och andra hårdgjorda ytor. Läs mer om dagvatten här.

 • Vad betyder spillvatten?

  Spillvatten är ett ett samlingsnamn för det förorenade vattnet som kommer från toaletter, diskmaskiner, tvättmskiner och duschar.

 • Jag ska bygga till min bostad, hur påverkas vattentaxan då?

  Om du bygger ut eller gör förändringar på din fastighet kan tillkommande lägenhetsavgifter förekomma. Lägenhetsavgiften är en så kallad nyttorelaterad del av anläggningsavgiften som baseras på hur stor nytta du har av det kollektiva vatten- och avloppssystemet.

 • Varför får jag inte tvätta min bil på garageuppfarten?

  När du tvättar din bil på garageuppfarten rinner det smutsiga vattnet ner i dagvattenbrunnarna och hamnar orenat i närmaste vattendrag. Tvättvattnet efter en biltvätt innehåller skadliga kemikalier, föroreningar i form av asfalt, oljerester och flera typer av tungmetaller. Tvätta därför alltid din bil i en biltvättsanläggning med egen reningsanläggning och använd miljömärkta bilvårdsprodukter.

 • Varför behöver jag lämna mätarställning på vatten?

  För att vi ska kunna ta rätt betalt behöver vi veta hur mycket vatten du faktiskt har använt. Vid en vattenavläsning kontrollerar vi också om din vattenanvändning har ökat, vilket kan bero på en vattenläcka.

 • Vad har jag som husägare för ansvar när det gäller vatten- och avloppsledningarna?

  Du som fastighetsägare ansvarar för dina ledningar fram till det vi kallar för förbindelsepunkt. Den ligger 0,5 meter utanför din tomtgräns. Inne på din tomt är det alltså du som ansvarar för ledningarna.

 • Vad ska jag tänka på när jag fyller min pool?

  Planera din fyllning, för det kan ta tid. Om du fyller med högt flöde kan rost och avlagringar släppa inne i ledningarna och vattnet kan bli grumligt både för dig och dina grannar.
  Poolen går bra att fylla med en trädgårdsslang eller liknande. Du fyller med cirka två kubikmeter per timme, lite beroende på hur mycket vatten som används av andra kunder i närheten. Så fyll den inte samtidigt som din granne.

  När du fyller din pool är det mycket viktigt att du inte lägger slangen på botten och håller den borta från vattenytan. De kommunala vattenledningarna är satta under tryck och skulle detta försvinna skapas ett undertryck i slangen. Det leder till att förorenat vatten sugs tillbaka in i slangen och ut i dricksvattenledningarna, även kallat återströmning. Är din fastighet ansluten till kommunalt vatten har du sannolikt redan ett återströmningsskydd installerat för att förhindra att vatten sugs tillbaka in i ledningarna. Detta är dock sällan starkt nog att stå emot trycket från vattenmassorna i en pool. Kontrollera detta innan påfyllning.

 • Hur gör jag för att tömma min pool på rätt sätt?

  Tänk på miljön när du ska tömma din pool. Kemikalier som du använder i din pool kan vara skadliga för exempelvis vattenlevande organismer och får därför inte tappas ut i miljön. Innan poolvattnet töms ut är det viktigt att det avkloreras så att fritt klor inte tillförs till miljön. Avklorering sker enklast genom att låta poolen stå öppen helst i solljus några dagar efter den senaste kloreringen. Då förbrukas kloret och du slipper släppa ut kemikalier i naturen. Låt vattnet i första hand rinna ut långsamt på en gräsmatta eller liknande så att marken hinner suga upp vattnet. Då skapar det inga problem för din eller din grannes fastighet. Om detta inte är praktiskt genomförbart kan vattnet tömmas i dagvattennätet. Det är inte tillåtet att tömma poolvattnet i avloppet, varken med eller utan klor, eftersom det kan skada reningsverket.

 • Jag bor i Sjölanda och vill ha information om arbetet ni utför där. Var kan jag läsa mer?

  På denna projektsidan får du löpande information kring arbetet vi göra med att gräva ner dricks- och spillvattenledningar i Sjölanda. Vill du ha uppdateringar direkt i din mejlkorg? Fyll i din mejladress.

 • Kan jag lägga tunnan/tanken med pumpen utanför min tomt?

  Nej, du är enligt lag skyldig att upplåta plats på fastigheten (20§ Lag om allmänna vattentjänster).

 • Kan jag dela på tunna och pump med flera fastigheter?

  Nej, det behövs en tank och en pump för varje fastighet och det är fastighetsägaren som är ansvarig för att göra plats för den på sin tomt.

 • Vem är det som är ansvarig för att anlägga tanken och se till så att det finns plats för tank och pump?

  Det är du som fastighetsägare som är ansvarig för att upplåta plats och anlägga pumpenheten på fastigheten.

 • Får jag som fastighetsägare öppna tanken själv?

  Ja det är helt okej om du vill titta men det är Trollhättan Energi som är ansvariga för drift och service. Du får alltså inte själv justera någonting i tanken.

 • Finns det någon nödstopp på pumpen?

  Nej, pumpen stoppas genom att du bryter strömmen vid styrenheten.

 • Kan jag beställa en mindre tank?

  Nej, i dagsläget finns tyvärr ingen mindre tank att beställa men Xylem jobbar på att ta fram alternativ som i så fall kan erbjudas.

 • Låter pumpen mycket?

  Nej. Pumpen går inte hela tiden utan i förutbestämda sekvenser beroende på fyllnadsgrad i tank. Det ska inte vara något störande ljud.

 • Luktar det från tanken?

  Nej. Tanken är tät och det finns ingen avluftning – detta gör att ingen dålig lukt kan tränga ut.

 • Jag har inte möjlighet att ha min mätare inomhus (isolerat). Hur gör jag då?

  Då behöver du en så kallad mätarbrunn. Kostnad för detta är ca 10 000 kr och den finns i måtten: 1 meter, 1,25 meter, 1,75 meter och 2 meter. Största utvändiga diameter är 550 mm och invändiga diameter är 384 mm.

 • Får vattenmätaren vara i ett låst utrymme?

  Ja men den behöver vara lättåtkomlig.

 • Kan kommunen lämna bidrag för pump och tank?

  Nej.

 • Är det okej för mig att skarva ledningar som går på min tomt?

  Ja, denna del av anläggningen är det du som fastighetsägare som ansvarar för.

 • Kan jag använda en kombinerad slag – vatten och avlopp med elkabel (för värmning) för att få det frostfritt?

  Ja det är helt okej.

 • Varför bygger ni inte ett gemensamt vattenverk tillsammans med Vänersborg?

  Den frågan har diskuterats i ett tidigt skede i projektet. Beslutet är att vi fortsatt ska ha varsin egen dricksvattenförsörjning men vara sammankopplade med ett ledningsnät för att kunna stötta varandra vid behov.

 • Varför drar ni inte vattenledningen i älven?

  Det finns flera anledningar till det. I stråket där farleden för fartygstrafik går har vi tillsammans med Sjöfartsverket bedömt det som en olämplig placering. De behöver kunna muddra och eventuellt släppa ett nödankare och då vill vi inte ha vår ledning i vägen. Det föreligger även skredrisker längs med älvens kanter och arbetet med att förlägga en ny råvattenledning i älven riskerar vår egna dricksvattenproduktion under byggtiden då vårt råvattenintag ligger nedströms.

 • Varför ska ni ta vatten från Vänern när ni bygger nytt vattenverk? Göta älv har ju fungerat bra och ligger närmare.

  I det befintliga vattenverket har vi bara ett råvattenintag, inget reservvatten. Med ett nytt intag i Vänern bygger vi bort en del risker som har med till exempel fartygstrafik, skredrisker och andra verksamheter i Göta Älv som kan förorena vårt råvatten. Vi behåller även intaget i Göta älv som reservvattenintag. Vänern har idag en betydligt bättre vattenkvalitet än Göta Älv.

 • Varför behöver ni bygga ett nytt vattenverk? Är det inte bra som det är?

  Det befintliga vattenverket är från 1962 och är nu så gammalt att det börjar kosta ganska mycket i underhåll. Det behöver ersättas med ett helt nytt. En ny råvattenkälla har också funnits länge på vår önskelista. Vi blir också fler och fler Trollhättebor vilket gör att vi behöver säkra dricksvattenförsörjningen även för framtiden – både vad gäller kapacitet och kvalitet.

 • Vore det inte säkrare att bygga flera vattenverk än ett stort?

  Det vore såklart bra att ha flera stora verk som kan ersätta varandra, men det är en kostnadsfråga. För att säkerställa leveransen av dricksvatten dygnet runt är vi sammankopplade med Vänersborg samt har ambitionen att bygga parallella, av varandra oberoende, beredningslinjer i det nya verket så vi kan klara underhåll eller hantering av störningar.

 • Hur lång är byggtiden av det nya vattenverket?

  Vår ambition är att kunna leverera dricksvatten från det nya vattenverket senast 2025. I projektet ingår att söka och erhålla en ny vattendom och andra tillstånd som erfordras, dimensionering av rätt beredningsprocess och en komplex ledningsdragning. Det sammantaget gör att tidplanen kan förändras något över tid. Vårt största fokus är att vi ska kunna leverera ett gott dricksvatten av rätt kvalitet.

 • Vilken information kan jag få innan arbetet med råvattenledningen börjar?

  Det finns flera tillfällen och möjligheter för dig som fastighetsägare längs ledningsstråket att få information om projektet. Dels via stormöten, dels via mer individuell information när vi närmar oss din fastighet. Du kan också prenumerera på nyheter via vår hemsida.  Vi eftersträvar att hålla en bra dialog genom hela projektet. Har du funderingar du inte fått svar på? Kontakta oss så hjälper vi dig.

 • Hur/var får jag mer information om det nya vattenverket som ska byggas i Trollhättan?

  den här sidan lägger vi upp information löpande om projektet. Där kan du också prenumerera på nyheter och få en notis i din mejlbox när sidan har uppdaterats. Om du inte hittar det du söker kan du alltid kontakta oss så hjälper vi dig.

 • Kommer ni att dra fram vatten och avlopp samtidigt som råvattenledningen till det nya vattenverket? Kan jag i så fall passa på att ansluta mig?

  Nej, vårt arbete omfattar endast en råvattenledning från Vänern till vattenverket i Trollhättan. Det vattnet är ännu inte drickbart och det kommer inte vara möjligt att ansluta sig till längs vägen.

 • Vad kostar det att bygga ett nytt vattenverk?

  Tillsammans med vår partneringentreprenör och konsulter är vi nu i uppstartsskedet av projekteringen. När projekteringen är klar sätts ett riktpris som ska beslutas av rätt politisk instans i Trollhättans Stad. Först därefter kommer vi att kunna berätta vad helheten kostar.

 • Hur kommer vatten- och avloppstaxan påverkas av att vi bygger ett nytt vattenverk i Trollhättan?

  Det är svårt att ange en total kostnad för dig som enskild vattenkonsument. Det är VA-kollektivet, dvs alla som tar del av kommunalt vatten och avlopp, som bekostar alla VA-investeringar som görs. Trollhättan Energi har redan börjat göra avsättningar från VA-taxan för den kommande investeringen och projektets totala kostnad kommer att slås ut på många år. Trollhättan Energi har som målsättning att ha en av landets lägsta VA-taxor.

 • Vad gäller för avbetalning vid anslutning till kommunalt vatten och avlopp?

  Under särskilda omständigheter kan du som fastighetsägare få din anläggningsavgift för kommunalt vatten och avlopp uppdelad på årliga betalningar. Då ska särskilda villkor uppfyllas och det är du som fastighetsägare som själv ansvarar för att ansöka om avbetalning. Läs mer om avbetalning vid anslutning till kommunalt vatten och avlopp här.

 • Vad får jag spola ner i toaletten?

  I toaletten får du spola ner kiss, bajs och toalettpapper – inget annat. Läs mer om hur du kan hylla din toalett här.

 • Hur många bygger ni det nya vattenverket för?

  Trollhättan Stad har som mål att vi ska vara 70 000 invånare i Trollhättan år 2030 men vi behöver planera och bygga ett nytt vattenverk för en längre tidshorisont än så. Därför har Trollhättan Energis styrelse beslutat att bygga för 80 000 invånare (och 200 liter/person/dygn utifrån historiska data) utifrån en beräknad befolkningsutveckling på 50 år. Vi har även i projektmålen att projektera för utbyggbarhet av vattenverket, både för utökad kapacitet men också för ytterligare beredningssteg.

 • Behöver jag betala avloppsavgift när jag fyller poolen?

  Ja, allt vatten som används inom fastigheten ska det även betalas avloppsavgift för. Detta gäller också om du till exempel vattnar i trädgården eller tömmer poolvatten på gräsmattan.

 • Min vattenanvändning har ökat utan att jag förstår varför. Vad kan orsaken vara?

  Om vattenanvändningen misstänkts ha ökat mycket sedan din senaste avläsning kan orsaken vara ett läckage inom din fastighet. En rinnande toalett, droppande kranar, droppande varmvattenberedare eller andra fel är de vanligaste orsakerna. Små läckage blir med tiden stora volymer och därför bör dessa åtgärdas direkt så du inte drabbas av onödigt höga fakturor.

 • Vem bestämmer vatten- och avloppstaxan?

  Det är kommunfullmäktige i Trollhättans kommun som beslutar om vatten- och avloppstaxan. Vi har ett krav från våra ägare, Trollhättans Stad, att ha bland landets 45 lägsta taxor sett till Nils Holgersson undersökningen, där man sammanställer kostnaden för el, vatten, renhållning och fjärrvärme. 2018 låg vi på 36:e plats (av totalt 290).

 • Jag vill ansluta mig till det kommunala vatten- och avloppsnätet, hur gör jag?

  Alla fastigheter inom vårt verksamhetsområde har rätt att ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp. Enkelt uttryckt gäller det alltså dig som bor eller har en fastighet inom Trollhättans centralort, Sjuntorp, Upphärad, Åsaka eller Norra Björke. Här kan du läsa mer om hur du ansluter dig.

 • Jag har en vattenläcka i min fastighet, vad ska jag göra?

  Som fastighetsägare ansvarar du själv för att reparera vattenläckan i din fastighet. Vill du ha vattnet avstängt kan du kontakta oss, så stänger vi av servisventilen i gatan.

 • Vad består vattenavgiften av?

  Brukningsavgiften för vatten och avlopp består av en fast avgift, en dagvattenavgift och en rörlig kostnad för det vatten du använder. Här kan du läsa mer om hur vattenavgiften är uppbyggd.

 • Varifrån kommer dricksvattnet?

  I Trollhättan tar vi vårt dricksvatten från Göta älv. Läs mer om ditt dricksvatten här.