Kundservice

Ska du gräva?

Om du planerar att gräva på din tomt – tänk på att det kan finnas ledningar för fiber, el, fjärrvärme och biogas i marken. Fiberkabeln ligger dessutom ofta så grunt som 30 cm. För att undvika onödiga avbrott och kostnader är det därför viktigt att du först kollar upp var ledningarna går.

Gör så här:

 • 1. Begär ledningsutsättning

  Minst fem arbetsdagar före du ska gräva går du in på ledningskollen.se och anmäler vart och hur (handgräva, grävmaskin eller annat) du ska gräva.

 • 2. Ledningsägarna kontaktar dig

  Nästan alla ledningsägare är anslutna till ledningskollen.se. Om vi har några ledningar där du vill gräva kontaktar vi dig.

 • 3. Utsättning

  Finns det ledningar som du behöver ta hänsyn till kommer vi hem till dig och gör så kallad utsättning, alltså markerar med färg eller pinnar vart ledningen går.

 • 4. Färdig!

  Nu vet du vart du kan gräva och inte för att undvika onödiga avbrott.

Att tänka på när du gräver

Gräva nära en elledning

Om du ska gräva närmare en elledning än en meter ska elledningen göras spänningslös först. Om du ska gräva närmare kabeln än en halvmeter ska du handgräva. Detta för att undvika att du skadar ledningen.

Flytta en ledning

Om arbetet kräver att du flyttar en ledning ska detta göras av personal från Trollhättan Energi Elnät om inte annat är överenskommet. Kostnader i samband med flyttning av ledning bekostas av dig som kund.

Begäran om flytt och/eller göra elledning spänningslös.

Mejla blanketten till elnatdc@trollhattanenergi.se minst 10 arbetsdagar före utförandet.

Om en ledning blir skadad

Orsakar du eller den entreprenör som gräver en skada på ledningen bekostas detta av dig/entreprenören. Om en kanalisation skadas ska denna ersättas med en ny likvärdig kanal.

 
Trollhättan Energi