Vatten & avlopp - företag

Så ansluter du dig till Trollhättans vatten- och avloppsnät

Alla fastigheter inom Trollhättan Energis verksamhetsområde har rätt att ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp. Det gäller alltså dig som bor eller har en fastighet inom Trollhättans centralort, Sjuntorp, Upphärad, Åsaka eller Norra Björke.

Anläggningsavgift

För att ansluta dig till det kommunala vatten- och avloppsnätet betalar du en anläggningsavgift. Anläggningsavgiften är en engångsavgift som betalas vid anslutningstillfället. Den är uppbyggd av flera olika parametrar där några är kostnadsrelaterade och några är relaterade till den nytta som din fastighet bedöms få genom att vara ansluten till det allmänna vatten- och avloppsnätet.

Ska du ansluta en större fastighet – ta kontakt med oss så hjälper vi dig att beräkna anläggningsavgiften.

 
Trollhättan Energi