Fjärrvärme v s bergvärme eller pellets

Vill du veta hur Trollhättans fjärrvärme står sig i konkurrens med andra uppvärmningsformer? Med Fjärrkontrollen får du en rättvis kostnadsjämförelse.

 

Fjärrkontrollen är utvecklad av Profu för att jämföra kostnad för fjärrvärme, luft-, vatten- och värmepump samt bergvärme och pellets. Fjärrkontrollen tar hänsyn till hela kostnadsbilden för att ge en rättvisande jämförelse. Den ger även möjlighet att ange just de värden som är korrekta för ditt hus, såsom energi- och effektbehov. Alla fjärrvärmepriser i fjärrkontrollen är baserade på den nya fjärrvärmeprismodellen som gäller fr.o.m. 2016-07-01.

 

Här öppnar du:

Företag -

 

 

Villaägare -

 

Change language

Vi använder oss av Google Translate