Fiber - företag

Svartfiber och datahall

Vi är mer digitala än någonsin och utvecklingen går rasande fort. Trollhättan Energi bygger, driftar och underhåller IT-infrastrukturen och erbjuder företag allt från svartfiber och datahall till sensornätverk.

Svartfiber

Vi kan hjälpa till med att knyta ihop dina anläggningar eller verksamheter. Vi bygger och hyr ut fiberförbindelser, bestående av ett svartfiberpar, till offentlig verksamhet, teleoperatörer och större företag. Vi hyr inte ut kapacitet.

Trollhättan Energis fibernät ger möjlighet för teleoperatörer och andra att hyra infrastruktur, som ett alternativ till att varje operatör/aktör gräver sin egen fiber.

Svartfiber är en fiberoptisk kabel i vars ändar kommunikationsutrustning monteras. Själva fiberkabeln ägs av Trollhättan Energi, medan utrustningen som ansluts i ändarna ägs av dig som hyr svartfibern. Upplägget ger dig möjlighet att själv styra över ändutrustningen, dess kapacitet och kostnad. Tjänsten svartfiber innehåller inga begränsningar vad gäller användning, utan styrs av vilken ändutrustning som ansluts för att lysa upp fibern.

Västlänk – ett samarbete mellan stadsnäten i Västsverige

Västlänk är en förening bestående av 18 stadsnätsägare i Västsverige. Stadsnät är ett inarbetat begrepp som står för lokal förankring, konkurrensneutralitet och entreprenörsanda. Stadsnät är flexibla och duktiga på att agera efter de behov som finns på den egna marknaden; närheten till kunden ställer höga krav på service och kvalité. Här kan du läsa mer om Västlänk.

Är du intresserad av svartfiber? Trollhättan Energi använder köp- och säljsystemet CESAR. CESAR är ett centralt system för accesser som ger operatörer möjligheten att direkt få åtkomst till vårt stadsnäts lokala accesser. Använd dig av detta i första hand.

För dig som inte är med i CESAR – gör en förfrågan till oss, så hjälper vi dig.

Datahall

Vi erbjuder plats i vår datahall i Trollhättan, till i första hand operatörer. Kontakta oss för mer information och offert.

Kontakta oss för mer information och offert

 
Trollhättan Energi