Elnät - företag

Vi ansluter ditt företag till elnätet

Om ditt företag behöver en ny elanslutning till din verksamhet eller om du är i behov av en tillfällig anslutning vid exempelvis ett event, kontakta kundservice. Läs mer om hur du beställer en ny elanslutning här.

Priser för nya anslutningar inom sammanhållen bebyggelse

Om du ska ansluta en fastighet som ligger i ett område med sammanhållen bebyggelse gäller följande priser.

Prislista ny elanslutning inom sammanhållen bebyggelse (företag)
Servissäkring Pris
25 A 22 100 kr
35 A 31 700 kr
50 A 40 600 kr
63 A 42 500 kr
80 A 44 800 kr
100 A 47 500 kr
125 A 66 700 kr
160 A 71 600 kr
200 A 77 200 kr

Priser för nyanslutningar utanför sammanhållen bebyggelse

Om du ska ansluta en fastighet som ligger i ett område utanför sammanhållen bebyggelse med max 25 A-anslutning gäller istället en avståndsbaserad avgift. Avståndet mäts fågelvägen mellan anslutningspunkten och inkopplingen i elnätet.

Prislista ny elanslutning utanför sammanhållen bebyggelse (företag)
Servissäkring Meter utanför sammanhållen bebyggelse Pris
25 A 0-200 meter 22 100 kr
25 A 200-600 meter 22 100 kr + 189 kr/meter
25 A 600-1 200 meter 97 700 kr + 119 kr/meter
25 A 1 200-1 800 meter 169 100 kr + 180 kr/meter
35 A och större Oavsett avstånd Offert
Ansvarsfördelning vid nyanslutningar till elnätet
Ansvarsområde Trollhättan Energi Elnät Kund/Elinstallatör
Material Arbete Material Arbete
Grävning och återställning på kundens mark X X
Rörförläggning på kundens mark X X
Leverera och dra i elkabel i kabelskyddsrör fram till mätarskåpet X X
Inkoppling och idrifttagning av serviskabel X X
Inköp och installation av mätarskåp X X
Inköp och installation av elmätare X X
Strömtransformatorer för mätning vid mätarsäkring över 63 A X X
Grävning i gata och nödvändiga åtgärder i bakomliggande elnät X X

Tillfällig elanslutning

En tillfällig elanslutning beställer du när du behöver el till en fastighet eller anläggning under en begränsad tid (max ett år), till exempel för byggström under ett byggarbete.

Anslutningsavgift för tillfälliga elanläggningar (företag)
Kategori Pris
16-63 A 4 500 kr
80-250 A 14 300 kr
315-500 A Offert
>500 A tillfällig högspänningsanslutning Offert
 
Trollhättan Energi Elnät