Elnät - företag

Västsveriges lägsta elnätsavgifter

Våra elnätsavgifter är och ska vara bland de lägsta i landet. Både för privathushåll och företag. En förutsättning är långsiktig planering och strategiska investeringar som hela tiden utvecklar elnätet i hela kommunen. Trygga levererar är inte minst viktigt för näringslivet och vi är med på ett tidigt skede vid alla större företagsprojekt.

Elnätsavgiften består av två delar. En fast del, en abonnemangsavgift per år som beror på vilken storlek du har på din huvudsäkring. I den fasta abonnemangsavgiften inkluderas även myndighetsavgifter så som elsäkerhetsavgift, nätövervakningavgift och elberedskapsavgift. Storleken på den rörliga delen beror på hur mycket el vi överför hem till dig (avgift per använd kilowattimme). På den rörliga delen tillkommer också energiskatt.

Den 25 juli beslutade Regeringen om att sänka elberedskapsavgiften (som är inbakad i elnätsavgiften) från och med 1 september. Sänkningen ska tillämpas för hela 2019. Med anledning av detta betalar vi tillbaka motsvarande sänkning till alla elnätskunder. Detta sker automatiskt – du behöver alltså inte göra någonting. Läs mer om förändringen här.

Elnätstaxa till och med 160 A huvudsäkring, fast del
Säkringsstorlek Abonnemangsavgift/år 2020 Abonnemangsavgift/år 2021
Lägenhet 1 060 kr 1 072 kr
16 A 2 172 kr 2 200 kr
20 A 2 704 kr 2 740 kr
25 A 3 216 kr 3 260 kr
35 A 5 104 kr 5 172 kr
50 A 8 856 kr 8 976 kr
63 A 11 144 kr 11 296 kr
80 A 14 816 kr 15 032 kr
100 A 18 456 kr 18 720 kr
125 A 23 808 kr 24 160 kr
160 A 30 368 kr 30 800 kr

Rörlig del

Elöverföringsavgift: 9,72 öre/kWh
Energiskatt: 35,3 öre/kWh

Elnätstaxa lågspänningseffekt från 200 A huvudsäkring
Avgift 2020 Avgift 2021
Abonnemangsavgift 25 000 kr/år 25 500 kr/år
Effektavgift 435 kr/kW, år 440 kr/kW, år
Reaktiv effektavgift 110 kr/kVAr, år 120 kr/kVAr, år
Elöverföringsavgift
Höglasttid: januari-mars, november-december, måndag-fredag, klockan 06.00-22.00 11,60 öre/kWh 11,60 öre/kWh
Låglasttid: Övrig tid 3,2 öre/kWh 3,2 öre/kWh
Elnätstaxa högspänningseffekt
Avgift 2020 Avgift 2021
Abonnemangsavgift 28 000 kr/år 29 000 kr
Effektavgift 375 kr/kW, år 383 kr/kW, år
Reaktiv effektavgift 110 kr/kVAr, år 120 kr/kVAr, år
Elöverföringsavgift
Höglasttid: januari-mars, november-december, måndag-fredag klockan 06.00-22.00 8,1 öre/kWh 8,1 öre/kWh
Låglasttid: övrig tid 3,2 öre/kWh 3,2 öre/kWh
Inmatningstaxa högspänningseffekt
Avgift 2020 Avgift 2021
Månadseffektavgift 4 kr/kW 4 kr/kW
Elöverföringsavgift
Höglasttid: januari-mars, november-december, måndag-fredag klockan 06.00-22.00 2,2 öre/kWh 2,2 öre/kWh
Låglasttid: övrig tid 2,2 öre/kWh 2,2 öre/kWh

Energiersättning

Energiersättning (nätnytta) för högspänningseffekt – inmatning: 2,9 öre/kWh, exklusive moms

 
Trollhättan Energi Elnät