Elnät - företag

Västsveriges lägsta elnätsavgifter

Våra elnätsavgifter är och ska vara bland de lägsta i landet. Både för privathushåll och företag. En förutsättning är långsiktig planering och strategiska investeringar som hela tiden utvecklar elnätet i hela kommunen. Trygga levererar är inte minst viktigt för näringslivet och vi är med på ett tidigt skede vid alla större företagsprojekt.

Elnätsavgiften består av två delar. En fast del, en abonnemangsavgift per år som beror på vilken storlek du har på din huvudsäkring. I den fasta abonnemangsavgiften inkluderas även myndighetsavgifter så som elsäkerhetsavgift, nätövervakningavgift och elberedskapsavgift. Storleken på den rörliga delen beror på hur mycket el vi överför hem till dig (avgift per använd kilowattimme). På den rörliga delen tillkommer också energiskatt.

Elnätstaxa 2018 till och med 160 A huvudsäkring, fast del
Säkringsstorlek Abonnemangsavgift/år
Lägenhet 960 kr
16 A 1 956 kr
20 A 2 432 kr
25 A 2 888 kr
35 A 4 568 kr
50 A 7 932 kr
63 A 9 984 kr
80 A 13 268 kr
100 A 16 520 kr
125 A 32 312 kr
160 A 27 184 kr

Rörlig del

Elöverföringsavgift 9,72 öre/kWh
Energiskatt 33,1 öre/kWh

Prislista lågspänningseffekt från 200 A huvudsäkring
Pris
Abonnemangsavgift 22 700 kr/år
Effektavgift 391 kr/kW, år
Reaktiv effektavgift 80 kr/kVAr, år
Elöverföringsavgift
Höglasttid: jan-mars, nov-dec, mån-fre, kl. 06.00-22.00 11,60 öre/kWh
Låglasttid: Övrig tid 3,2 öre/kWh
Prislista högspänningseffekt från 500 A huvudsäkring
Pris
Abonnemangsavgift 26 000 kr/år
Effektavgift 336 kr/kW, år
Reaktiv effektavgift 80 kr/kVAr, år
Elöverföringsavgift
Höglasttid: jan-mars, nov-dec, mån-fre kl. 06.00-22.00 8,1 öre/kWh
Låglasttid: övrig tid 3,2 öre/kWh
Prislista inmatningstaxa för högspänningseffekt 2018
Pris
Månadseffektavgift 4 kr/kW
Elöverföringsavgift
Höglasttid: jan-mars, nov-dec, mån-fred kl. 06.00-22.00 2,2 öre/kWh
Låglasttid: övrig tid 2,2 ör/kWh

Energiersättning

Energiersättning (nätnytta) för högspänningseffekt – inmatning: 2,9 öre/kWh, exklusive moms

 
Trollhättan Energi Elnät