Elnät - företag

Västsveriges lägsta elnätsavgifter

Våra elnätsavgifter är och ska vara bland de lägsta i landet. Både för privathushåll och företag. En förutsättning är långsiktig planering och strategiska investeringar som hela tiden utvecklar elnätet i hela kommunen. Trygga levererar är inte minst viktigt för näringslivet och vi är med på ett tidigt skede vid alla större företagsprojekt.

Elnätsavgiften består av två delar. En fast del, en abonnemangsavgift per år som beror på vilken storlek du har på din huvudsäkring. I den fasta abonnemangsavgiften inkluderas även myndighetsavgifter så som elsäkerhetsavgift, nätövervakningavgift och elberedskapsavgift. Storleken på den rörliga delen beror på hur mycket el vi överför hem till dig (avgift per använd kilowattimme). På den rörliga delen tillkommer också energiskatt.

Den 25 juli beslutade Regeringen om att sänka elberedskapsavgiften (som är inbakad i elnätsavgiften) från och med 1 september. Sänkningen ska tillämpas för hela 2019. Med anledning av detta betalar vi tillbaka motsvarande sänkning till alla elnätskunder. Detta sker automatiskt – du behöver alltså inte göra någonting. Läs mer om förändringen här.

Elnätstaxa till och med 160 A huvudsäkring, fast del
Säkringsstorlek Abonnemangsavgift/år 2019 Abonnemangsavgift/år 2020
Lägenhet 1 006,20 kr 1 060 kr
16 A 2 058,20 kr 2 172 kr
20 A 2 562,20 kr 2 704 kr
25 A 3 046,20 kr 3 216 kr
35 A 4 834,20 kr 5 104 kr
50 A 8 378,20 kr 8 856 kr
63 A 10 546,20 kr 11 144 kr
80 A 14 018,20 kr 14 816 kr
100 A 17 458,20 kr 18 456 kr
125 A 22 522,20 kr 23 808 kr
160 A 28 730,20 kr 30 368 kr

Rörlig del

Elöverföringsavgift: 9,72 öre/kWh
Energiskatt: 34,7 öre/kWh

Prislista lågspänningseffekt från 200 A huvudsäkring
Pris 2019 Pris 2020
Abonnemangsavgift 23 994,20 kr/år 25 000 kr/år
Effektavgift 411 kr/kW, år 435 kr/kW, år
Reaktiv effektavgift 100 kr/kVAr, år 110 kr/kVAr, år
Elöverföringsavgift
Höglasttid: jan-mars, nov-dec, mån-fre, kl. 06.00-22.00 11,60 öre/kWh 11,60 öre/kWh
Låglasttid: Övrig tid 3,2 öre/kWh 3,2 öre/kWh
Prislista högspänningseffekt från 500 A huvudsäkring
Pris 2019 Pris 2020
Abonnemangsavgift 26 682 kr/år 28 000 kr/år
Effektavgift 355 kr/kW, år 375 kr/kW, år
Reaktiv effektavgift 100 kr/kVAr, år 110 kr/kVAr, år
Elöverföringsavgift
Höglasttid: jan-mars, nov-dec, mån-fre kl. 06.00-22.00 8,1 öre/kWh 8,1 öre/kWh
Låglasttid: övrig tid 3,2 öre/kWh 3,2 öre/kWh
Prislista inmatningstaxa för högspänningseffekt
Pris 2019 Pris 2020
Månadseffektavgift 4 kr/kW 4 kr/kW
Elöverföringsavgift
Höglasttid: jan-mars, nov-dec, mån-fred kl. 06.00-22.00 2,2 öre/kWh 2,2 öre/kWh
Låglasttid: övrig tid 2,2 ör/kWh 2,2 öre/kWh

Energiersättning

Energiersättning (nätnytta) för högspänningseffekt – inmatning: 2,9 öre/kWh, exklusive moms

 
Trollhättan Energi Elnät