Elnät - företag

Västsveriges lägsta elnätsavgifter

Våra elnätsavgifter är och ska vara bland de lägsta i landet. Både för privathushåll och företag. En förutsättning är långsiktig planering och strategiska investeringar som hela tiden utvecklar elnätet i hela kommunen. Trygga levererar är inte minst viktigt för näringslivet och vi är med på ett tidigt skede vid alla större företagsprojekt.

Elnätsavgiften består av två delar. En fast del, en abonnemangsavgift per år som beror på vilken storlek du har på din huvudsäkring. I den fasta abonnemangsavgiften inkluderas även myndighetsavgifter så som elsäkerhetsavgift, nätövervakningavgift och elberedskapsavgift. Storleken på den rörliga delen beror på hur mycket el vi överför hem till dig (avgift per använd kilowattimme). På den rörliga delen tillkommer också energiskatt.

Elnätstaxa till och med 160 A huvudsäkring, fast del
Säkringsstorlek Abonnemangsavgift/år 2019
Lägenhet 1 012 kr
16 A 2 064 kr
20 A 2 568 kr
25 A 3 052 kr
35 A 4 840 kr
50 A 8 384 kr
63 A 10 552 kr
80 A 14 024 kr
100 A 17 464 kr
125 A 22 528 kr
160 A 28 736 kr

Rörlig del

Elöverföringsavgift: 9,72 öre/kWh
Energiskatt: 34,7 öre/kWh

Prislista lågspänningseffekt från 200 A huvudsäkring
Pris 2018 Pris 2019
Abonnemangsavgift 22 700 kr/år 24 000 kr/år
Effektavgift 391 kr/kW, år 411 kr/kW, år
Reaktiv effektavgift 80 kr/kVAr, år 100 kr/kVAr, år
Elöverföringsavgift
Höglasttid: jan-mars, nov-dec, mån-fre, kl. 06.00-22.00 11,60 öre/kWh 11,60 öre/kWh
Låglasttid: Övrig tid 3,2 öre/kWh 3,2 öre/kWh
Prislista högspänningseffekt från 500 A huvudsäkring
Pris 2018 Pris 2019
Abonnemangsavgift 26 000 kr/år 27 000 kr/år
Effektavgift 336 kr/kW, år 355 kr/kW, år
Reaktiv effektavgift 80 kr/kVAr, år 100 kr/kVAr, år
Elöverföringsavgift
Höglasttid: jan-mars, nov-dec, mån-fre kl. 06.00-22.00 8,1 öre/kWh 8,1 öre/kWh
Låglasttid: övrig tid 3,2 öre/kWh 3,2 öre/kWh
Prislista inmatningstaxa för högspänningseffekt
Pris 2018 Pris 2019
Månadseffektavgift 4 kr/kW 4 kr/kW
Elöverföringsavgift
Höglasttid: jan-mars, nov-dec, mån-fred kl. 06.00-22.00 2,2 öre/kWh 2,2 öre/kWh
Låglasttid: övrig tid 2,2 ör/kWh 2,2 öre/kWh

Energiersättning

Energiersättning (nätnytta) för högspänningseffekt – inmatning: 2,9 öre/kWh, exklusive moms

 
Trollhättan Energi Elnät