Elnät - företag

För dig som är elinstallatör

Du som elinstallatör är helt avgörande för att vi ska kunna utföra säkra nyinkopplingar och säkringsändringar i privathushåll och företag. På den här sidan har vi samlat information om arbetsgången och vilka krav vi ställer på vanligt förekommande installationsarbeten.

Föranmälan

Det finns elinstallationsarbeten inom kundens elanläggning som är anmälningspliktiga till oss som elnätsföretag. Du som elinstallatör gör då en så kallad föranmälan till oss via foranmalan.nu. Följande jobb ska föranmälas innan det får påbörjas:

  • Anläggningar som kräver ny eller ändrad servis/anslutning
  • Tillfällig elanläggning eller byggström
  • Ändring av befintliga anläggningar som medför behov av större eller lägre mätarsäkring
  • Ändring av befintliga anläggningar som medför behov av större eller lägre servissäkring eller som innebär väsentlig effektökning i elanläggningen.
  • Installation av inmatningsenheter för mobila reservkraftaggregat
  • All förändring och/eller utökning av produktionsanläggning till exempel byte av produktionsslag solcell till vindkraft eller utökning av produktionseffekt
  • Bruten plombering. Då ska också orsaken till varför plomberingen är bruten anges.

Föranmälan ska förutom ditt namn och kontaktuppgifter även innehålla uppgift om behörighetsnummer alternativt elinstallationsföretagets organisationsnummer.

Installationsanvisningar

I detta dokument hittar du viktig information om olika typer av elinstallationer.

 
Trollhättan Energi Elnät