Avfall och återvinning - företag

Priser och företagsabonnemang

Avfallsavgiften för företag består av en fast grundavgift och en rörlig avgift. Den fasta avgiften betalar alla, oavsett om fastigheten används som arbetsplats eller inte. Den rörliga avgiften beror på kärlstorlek, hämtningsintervall, kärlets placering och behandling av avfallet. För att kunna lämna ett korrekt pris behöver vi veta ditt företags förutsättningar. Därför ber vi dig kontakta kundservice för offert.

Fast och rörlig avgift

Avfallsavgiften består av en fast grundavgift och en rörlig avgift. Den fasta grundavgiften betalar alla oavsett om fastigheten är bebodd eller inte. Den rörliga avgiften beror på kärlstorlek, hämtningsintervall, kärlets placering och behandling av avfallet. För att kunna lämna ett korrekt pris behöver vi veta mer om just dina förutsättningar (så som kärlstorlek, placering osv.). Därför ber vi dig kontakta kundservice för offert.

Prislista avfall & återvinning – företag/fastighetsägare
Grundavgift Pris/år 2020 Pris/år 2021
Affär, kontor, industri 489 kr 504 kr
Flerbostadshus (per lägenhet) 190 kr 196 kr

Kärlstorlekar

Du kan välja bland följande kärlstorlekar för restavfall

130 l, 190 l, 240 l, 370 l och 660 l

Du kan välja bland följande kärlstorlekar för matavfall

130 l, 190 l, 240 l

Osorterat avfall

Alla som bor i Trollhättan är skyldiga att sortera sitt avfall på det sätt som kommunfullmäktige har beslutat (enligt lokala föreskrifter om avfallshantering). Om du inte sorterar ut ditt matavfall, inte använder papperspåse till ditt matavfall eller slänger fel saker i restavfallet kan du få en höjd avgift. Du får först en skriftlig påminnelse om att sortera avfallet rätt. Om vi ändå inte märker någon skillnad får du en höjd avgift. Vi lämnar också vidare informationen till Miljöförvaltningen.

Återvinningsabonnemang

Du kan beställa hämtning av plast, glas, metall och kartong. Kontakta kundservice för pris och bokning.

 
Trollhättan Energi