Avfall och återvinning - företag

Vad du som fastighetsägare och företagare ansvar över

Det är vi på Trollhättan Energi som, på uppdrag av Trollhättans Stad, ansvarar för att samla in avfall från hushåll och företag i Trollhättan med omnejd. Vi levererar sopkärl till din fastighet och tömmer dem.

Du som fastighetsägare ansvarar för att:

  • Det avfall som uppkommer inom din fastighet tas om hand
  • Det finns bra möjligheter för de boende att sortera sitt avfall
  • Informera de som bor i din fastighet om hur de sopsorterar rätt
  • Hålla sopkärl och soprum rent

För att det ska fungera så smidigt som möjligt för hyresgästerna är det viktigt att avfallsutrymmet är bra utformat och hålls efter.

Du som företagare ansvarar för att:

  • Ta hand om det avfall som inte är hushållsavfall
  • Återvinningscentral Håjum är öppen för privatpersoner i Trollhättan. Du som företagare hänvisar vi till de privata aktörerna; Stena, Ragnsells, Veolia, Centralen eller Suez
 
Trollhättan Energi