Elnät

Vi hjälper dig med ny elanslutning

När du bygger nytt eller flyttar in i ett hus utan el, hjälper vi dig att installera elanslutningen. Avgifterna varierar beroende på var fastigheten ligger och hur kraftig säkring du behöver.

Så ansluter du dig till elnätet

 • Offertförfrågan

  Allt börjar med att du skickar in en offertförfrågan (se Relaterade dokument) till oss. För att vi ska kunna lämna ett så korrekt pris som möjligt ska du bifoga en översiktlig situationsplan som visar vart anslutningen i huset kommer sitta. Offertförfrågan skickar du till kundservice.

 • Vi skickar en offert

  Vi ser över dina förutsättningar och skickar ett prisförslag till dig.

 • Avtal

  Om du accepterar offerten skickar du tillbaka det påtecknade avtalet till oss. Vi återkommer med bekräftelse om att avtalet kommit in.

 • Kontakta elinstallatör

  Nu är det dags för dig att kontakta en auktoriserad elinstallatör som i sin tur skickar in en detaljerad föranmälan till oss via foranmalan.nu.

 • Installationsmedgivande

  När vi fått in en anmälan lämnar vi ett installationsmedgivande till din elinstallatör med uppgifter om bland annat servisledningens sträckning, villkor för anslutningen med mera. Därefter kan elinstallatören påbörja installationsarbetet.

 • Anslutning

  När elinstallatören är klar med tillkopplingen skickar hen in en färdiganmälan till oss. Denna bör vara hos oss minst 2 veckor innan du önskar få tillgång till elnätet. När vi fått in färdiganmälan ansluter vi vår serviskabel till din elanläggning och sätter upp en elmätare.

 • Klart!

  När anslutningen är klar faktureras du den anslutningsavgift du tidigare fått offert på. Nu är du kund hos Trollhättan Energi Elnät. Välkommen!

Vid anslutningar som kräver mycket effekt eller där elnät saknas behöver vi ha din anmälan minst 6 månader innan anslutning önskas.

Priser för nya anslutningar

Om du ska ansluta en fastighet som ligger i ett område med sammanhållen bebyggelse gäller följande priser:

Prislista ny elanslutning inom sammanhållen bebyggelse
Servissäkring Pris
25 A 27 625 kr
35 A 39 625 kr
50 A 50 750 kr
63 A 53 125 kr
80 A 56 000 kr
100 A 59 375 kr
125 A 83 375 kr
160 A 89 500 kr
200 A 96 200 kr

Om du ska ansluta en fastighet som ligger i ett område utanför sammanhållen bebyggelse med max 25 A-anslutning gäller istället en avståndsbaserad avgift. Avståndet mäts fågelvägen mellan anslutningspunkten och inkopplingen i elnätet.

Prislista ny elanslutning utanför sammanhållen bebyggelse
Servissäkring Avstånd från sammanhållen bebyggelse Pris
25 A 0-200 meter 27 625 kr
25 A 200-600 meter 27 625 kr + 236 kr/meter
25 A 600-1 200 meter 122 125 kr + 148 kr/meter
25 A 1 200-1 800 meter 211 375 kr + 225 kr/meter
35 A och större Oavsett avstånd Offert

Vem gör/bekostar vad vid nyanslutningar till elnätet?

Det är mycket att tänka på när du ska ansluta en villa till elnätet första gången. Här ser du vad som ingår och inte ingår i elnätsavgiften från Trollhättan Energi Elnät:

Ansvarsfördelning vid nyanslutningar till elnätet
Ansvarsområde Trollhättan Energi Elnät Kund/Elinstallatör
Material Arbete Material Arbete
Grävning och återställning på kundens mark X X
Rörförläggning på kundens mark X X
Leverera och dra i elkabel i kabelskyddsrör fram till mätarskåpet X X
Inkoppling och idrifttagning av serviskabel X X
Inköp och installation av mätarskåp X X
Inköp och installation av elmätare X X
Strömtransformatorer för mätning vid mätarsäkring över 63 A X X
Grävning i gata och nödvändiga åtgärder i bakomliggande elnät X X
 
Trollhättan Energi Elnät