Elnät

Västsveriges lägsta elnätsavgifter

Trollhättan Energi har de lägsta elnätstaxorna i Västsverige. Sett över hela Sverige hamnar vi på plats 17 av 290 kommuner i jämförelsen som gjorts av Villaägarnas Riksförbund. Så vill vi att det ska fortsätta vara och därför investerar vi långsiktigt i ett säkert och effektivt elnät.

Detta består elnätsavgiften av

Elnätsavgiften består av två delar. Dels en fast del, en abonnemangsavgift per år som beror på vilken storlek du har på din huvudsäkring, och dels en rörlig del som beror på hur mycket el vi överför hem till dig (avgift per använd kilowattimme). På den rörliga delen tillkommer också energiskatt (bestäms av staten).

Den 25 juli beslutade Regeringen om att sänka elberedskapsavgiften (som är inbakad i elnätsavgiften) från och med 1 september. Sänkningen ska tillämpas för hela 2019. Med anledning av detta betalar vi tillbaka motsvarande sänkning till alla elnätskunder. Detta sker automatiskt – du behöver alltså inte göra någonting. Läs mer om förändringen här.

  • För huset
  • För lägenheten

För dig som bor i hus

Du kan påverka din elnätsavgift dels genom att ha rätt säkring i förhållande till din elanvändning men också genom att använda mindre ström. Vill du ändra din säkring? Läs mer här.

Elnätsavgift, fast del
Säkring Abonnemangsavgift/år 2020
16 A 2 715 kr
20 A 3 380 kr
25 A 4 020 kr
35 A 6 380 kr
50 A 11 070 kr
63 A 13 930 kr
80 A 18 520 kr
100 A 23 070 kr
125 A 29 760 kr
160 A 37 960 kr

 

Rörlig del

Elöverföringsavgift: 12,15 öre/kWh
Energiskatt: 44,13 öre/kWh

För dig som bor i lägenhet

Din elnätsavgift kan ingå i hyran och då är det din fastighetsägare som står för elnätsabonnemanget till oss. Om du själv står för abonnemanget är priset för lägenhet:

Elnätspris lägenhet, fast del
Säkring Abonnemangsavgift/år 2020
Lägenhet 1 325 kr

Rörlig del

Elöverföringsavgift: 12,15 öre/kWh
Energiskatt: 43,38 öre/kWh

 
Trollhättan Energi Elnät