Elnät

Västsveriges lägsta elnätsavgifter

Trollhättan Energi har de lägsta elnätstaxorna i Västsverige. Sett över hela Sverige hamnar vi på fjärde plats av 290 kommuner i jämförelsen som gjorts av Villaägarnas Riksförbund. Så vill vi att det ska fortsätta vara och därför investerar vi långsiktigt i ett säkert och effektivt elnät.

Detta består elnätsavgiften av

Elnätsavgiften består av två delar. Dels en fast del, en abonnemangsavgift per år som beror på vilken storlek du har på din huvudsäkring, och dels en rörlig del som beror på hur mycket el vi överför hem till dig (avgift per använd kilowattimme). På den rörliga delen tillkommer också energiskatt (bestäms av staten).

  • För huset
  • För lägenheten

För dig som bor i hus

Du kan påverka din elnätsavgift dels genom att ha rätt säkring i förhållande till din elanvändning men också genom att använda mindre ström. Vill du ändra din säkring? Läs mer här.

Elnätsavgift, fast del
Säkring Abonnemangsavgift/år 2019
16 A 2 580 kr
20 A 3 210 kr
25 A 3 815 kr
35 A 6 050 kr
50 A 10 480 kr
63 A 13 190 kr
80 A 17 530 kr
100 A 21 830 kr
125 A 28 160 kr
160 A 35 920 kr

Rörlig del

Elöverföringsavgift: 12,15 öre/kWh
Energiskatt: 43,38 öre/kWh

För dig som bor i lägenhet

Din elnätsavgift kan ingå i hyran och då är det din fastighetsägare som står för elnätsabonnemanget till oss. Om du själv står för abonnemanget är priset för lägenhet:

Elnätspris lägenhet, fast del
Säkring Abonnemangsavgift/år 2019
Lägenhet 1 265 kr

Rörlig del

Elöverföringsavgift: 12,15 öre/kWh
Energiskatt: 43,38 öre/kWh

 
Trollhättan Energi Elnät