Våra elavtal

Ånger av elhandelsavtal

Om du vill frånträda elhandelsavtalet kan du kontakta kundservice eller fylla i och skicka in ångerblanketten nedan.

Ångerblankett för elhandelsavtal

  • Datumformat: ÅÅÅÅ streck MM streck DD
  • Datumformat: ÅÅÅÅ streck MM streck DD
  • Verkan av utövad ångerrätt

    Om elleveransen påbörjades redan under ångerfristen är jag medveten om att jag måste ordna ett annat elhandelsföretag för min fortsatta elleverans när jag ångrar avtalet med er. Annars riskerar jag att få ett anvisat elhandelsföretag via mitt elnätsbolag.

    Jag är också medveten om att jag måste betala ett belopp som står i proportion till den elanvändning som jag haft till dess att jag meddelade er min avsikta att frånträda avtalet, jämfört med hela omfattningen av avtalet till er.

 
Trollhättan Energi