Så här gör vi biogas i Trollhättan

Trollhättan var först i Sverige med att ta hand om hela produktionskedjan för biogas; från rötning av matavfall och avloppsslam till uppgradering, ledningar och tankstationer. Biogas är det drivmedel för fordon som idag bedöms ge lägst klimatpåverkan.

Organiskt avfall blir till färdig biogas i fyra steg:

  • Rötning – Livsmedelsrester, matavfall, avloppsslam och gödsel samlas in och rötas till rågas i en syrefri miljö.
  • Uppgradering – Vid Arvidstorps avloppsreningsverk och Biogas Brålanda tvättas rågasen ren från koldioxid. Det kallas att gasen uppgraderas.
  • Komprimering – Den färdiga biogasen transporteras sen till Trollhättan Energis tankstationer. Här komprimeras gasen från 4 till 250 bar för att möjliggöra fordonstankning.
  • Tankning – Nu kan bilar, bussar och lastbilar fylla tanken med fossilfritt och prisvärt drivmedel, som släpper ut betydligt mindre koldioxid och partiklar än bensin och diesel.

Senast granskad: 2022-06-20