Biogas

Så här gör vi biogas i Trollhättan

Trollhättan var först i Sverige med att ta hand om hela produktionskedjan för biogas; från rötning av matavfall och avloppsslam till uppgradering, ledningar och tankstationer. Vi var också först med att få en världens tuffaste miljömärkningar, Bra Miljöval. Biogas är det drivmedel för fordon som idag bedöms ge lägst klimatpåverkan.

Organiskt avfall blir till färdig biogas i fyra steg:

  1. Rötning – Livsmedelsrester, matavfall, avloppsslam och gödsel samlas in och rötas till rågas i en syrefri miljö.
  2. Uppgradering – Vid Arvidstorps avloppsreningsverk och Biogas Brålanda tvättas rågasen ren från koldioxid. Det kallas att gasen uppgraderas.
  3. Komprimering – Den färdiga biogasen transporteras sen till Trollhättan Energis tankstationer. Här komprimeras gasen från 4 till 250 bar för att möjliggöra fordonstankning.
  4. Tankning – Nu kan bilar, bussar och lastbilar fylla tanken med fossilfritt och prisvärt drivmedel, som släpper ut betydligt mindre koldioxid och partiklar än bensin och diesel.

 
Trollhättan Energi