Brännbart blir energiåtervinning som blir el eller värme

Den tidigare benämningen av fraktionen ”brännbart” är nu ersatt med ”energiåtervinning”. Energiåtervinning beskriver helt enkelt metoden att återvinna det avfall som inte materialåtervinns. Denna fraktion återvinns istället som energi i ett kraftvärmeverk som sen värmer våra hus och ger oss el.

Sorteringsguide energiåtervinning

Energiåtervinning (brännbart)

Bildel av plast

Sorteras som energiåtervinning (brännbart) och lämnas till återvinningscentralen.

Cellplast (stora mängder)

Sorteras som energiåtervinning (brännbart) och lämnas till återvinningscentralen.

Duschdraperi

Sorteras som energiåtervinning (brännbart) och lämnas till återvinningscentralen.

Däck (cykel)

Sorteras som energiåtervinning (brännbart) och lämnas till återvinningscentralen.

Frigolit (tex från datorer) – stora mängder

Sorteras som energiåtervinning (brännbart) och lämnas till återvinningscentralen.

Heltäckningsmatta

Sorteras som energiåtervinning (brännbart) och lämnas till återvinningscentralen.

Invasiva arter

Sorteras som energiåtervinning (brännbart) och lämnas till återvinningscentralen. Invasiva arter ska förpackas i dubbla plastsäckar och vara väl förslutet.

Leksak av plast

Sorteras som energiåtervinning (brännbart) och lämnas till återvinningscentralen.

Matta

Sorteras som energiåtervinning (brännbart) och lämnas till återvinningscentralen.

Vattenslang

Sorteras som energiåtervinning (brännbart) och lämnas till återvinningscentralen.

Invasiva växter

Invasiva främmande växter så som blomsterlupin, jätteloka och parkslide ska isoleras i dubbla plastsäckar och läggas i containern för energiåtervinning på återvinningscentralen Håjum. Knyt eller tejpa påsen noga, ingenting får ramla ur säcken. Du ska inte lägga dem i naturen, på komposten eller i kärlet för trädgårdsavfall.

Senast granskad: 2022-06-22