Bygg- och rivningsavfall

Bygg- och rivningsavfall är avfall som uppstår vid exempelvis en husrenovering. Detta ska sorteras ut hemma och lämnas till återvinningscentralen för återvinning eller återbruk (gäller endast privatpersoner). 

Bygg- och rivningsavfall består av sex olika fraktioner: trä, mineral (betong, klinker, keramik, sten), metall, glas, plast (energiåtervinning) och gips. Fraktionerna ska förvaras skilt från annat avfall och även transporteras skilt.

Här ser du hur du sorterar på återvinningscentralen.

Senast granskad: 2022-11-30