Avfall och återvinning

Låga taxor för sophämtning i Trollhättan

Sophämtningen i Trollhättans kommun finansieras via taxor och av 290 kommuner ligger Trollhättan på 74:e plats på listan över Sveriges lägsta taxor. All renhållning ska bedrivas till självkostnadspris, så det du betalar används alltså för att täcka våra kostnader för bland annat personal, sopbilar och återvinningsprocesser. Trollhättan Energi erbjuder flera olika abonnemang.

Avfallsavgiften består av en fast grundavgift och en rörlig avgift.

Den fasta grundavgiften betalar alla oavsett om huset är bebott eller inte. Den rörliga avgiften beror på kärlstorlek, hämtningsintervall, kärlets placering och behandling av avfallet. I den ordinarie prislistan hämtas matavfallet varannan vecka och restavfallet var fjärde vecka. Alla nedanstående priser är inklusive grundavgift och moms.

Prislista sophämtning
Abonnemang Kärlstorlek Pris per år 2020 Pris per år 2021
Ordinarie 1 Matavfall: 130 l
Restavfall: 130 l
1 331 kr 1 371 kr
Ordinarie 2 Matavfall: 130 l
Restavfall: 190 l
1 919 kr 1 976 kr
Ordinarie 3 Matavfall: 130 l
Restavfall: 240 l
2 485 kr 2 560 kr
Ordinarie 4 Matavfall: 130 l
Restavfall: 370 l
2 851 kr 2 938 kr

Tätare hämtningsintervaller

Du som har behov av tätare tömning av ditt restavfall så som exempelvis blöjbarn eller vård i hemmet kan få hämtning av restavfallet varannan vecka enligt nedanstående prislista:

Prislista sophämtning varannan vecka
Abonnemang Kärlstorlek Pris per år 2020 Pris per år 2021
Ordinarie 1 Matavfall: 130 l
Restavfall: 130 l
2 307 kr 2 378 kr
Ordinarie 2 Matavfall: 130 l
Restavfall: 190 l
3 094 kr 3 188 kr
Ordinarie 3 Matavfall: 130 l
Restavfall: 240 l
3 746 kr 3 859 kr
Ordinarie 4 Matavfall: 130 l
Restavfall: 370 l
4 859 kr 5 005 kr

Glesare hämtningsintervaller

Om du vill ha glesare hämtningsintervaller än var fjärde vecka ansöker du om detta via Miljökontoret på Trollhättan stad.

Beställ ett trädgårdskärl

Du som har trädgård och är i behov av ett trädgårdskärl kan beställa ett sådant genom att kontakta vår kundservice.

Prislista trädgårskärl
Abonnemang Kärlstorlek Hämtningsintervall Pris per år 2020 Pris per år 2021
Trädgårdskärl 370 l Varannan vecka v. 14-47 736 kr 759 kr

För dig som har ett fritidshus

Du som har ett fritidshus behöver ha ett sommarabonnemang och kan välja på följande:

Sommarabonnemang sophämtning
Abonnemang Kärlstorlek Hämtningsintervall Pris per år 2020 Pris per år 2021
Sommarabonnemang 1 Matavfall: 130 l
Restavfall: 130 l
10 gånger (v. 20-39) 856 kr 883 kr
Sommarabonnemang 2 Matavfall: 130 l
Restavfall: 190 l
10 gånger (v. 20-39) 1 178 kr 1 213 kr

Byte av kärl

Du kan byta ditt restavfallskärl till mindre eller större storlek. Pris/byte: 200 kr (2021). Vid bytet ska kärlet vara rengjort.

Beställ extratömning

Om du är i behov av extratömning av ditt mat- eller restavfall och bor i en- eller tvåbostadshus kan du beställa en extratömning av oss genom att kontakta kundservice. Vi kommer då och tömmer så fort vi kan. Pris extratömning: 250 kr (2021).

Tömning av osorterat hushållsavfall

Du som bor i Trollhättan är skyldiga att sortera ditt avfall på det sätt som kommunfullmäktige har beslutat (enligt lokala föreskrifter om avfallshantering). Om du inte sorterar ut ditt matavfall, inte använder papperspåse till ditt matavfall eller slänger fel saker i restavfallet kan du få en höjd avgift. Du får först en skriftlig påminnelse om att sortera avfallet rätt. Om vi ändå inte märker någon skillnad får du en höjd avgift. Vi är i vår tur skyldiga att lämna informationen vidare till Miljöförvaltningen.

Dela avfallskärl med din granne

Du som inte har så mycket avfall kan dela avfallskärl med din granne. Blankett för att dela avfallskärl med din granne hittar du här

Egen kompost

Du som bor i villa och vill ta hand om ditt matavfall själv kan ansöka om att ha en egen kompost. Hur det går till att kompostera och vilka regler som gäller i Trollhättan kan du läsa om i denna broschyr. För att börja kompostera behöver du fylla i en ansökan och skicka till oss. Ansök om att kompostera ditt matavfall.

 
Trollhättan Energi