Avfallsguide Grovavfall

Grovavfall

Isolering

Sorteras som grovåterfall och lämnas till återvinningscentralen.

Madrass

Sorteras som grovåterfall och lämnas till återvinningscentralen.

Stoppade möbler

Sorteras som grovåterfall och lämnas till återvinningscentralen.

Täcke

Sorteras som grovåterfall och lämnas till återvinningscentralen.

Senast granskad: 2021-12-27