Avfallsguide Energiåtervinning

Energiåtervinning (brännbart)

Bildel av plast

Sorteras som energiåtervinning (brännbart) och lämnas till återvinningscentralen.

Cellplast (stora mängder)

Sorteras som energiåtervinning (brännbart) och lämnas till återvinningscentralen.

Duschdraperi

Sorteras som energiåtervinning (brännbart) och lämnas till återvinningscentralen.

Däck (cykel)

Sorteras som energiåtervinning (brännbart) och lämnas till återvinningscentralen.

Frigolit (tex från datorer) – stora mängder

Sorteras som energiåtervinning (brännbart) och lämnas till återvinningscentralen.

Heltäckningsmatta

Sorteras som energiåtervinning (brännbart) och lämnas till återvinningscentralen.

Leksak av plast

Sorteras som energiåtervinning (brännbart) och lämnas till återvinningscentralen.

Matta

Sorteras som energiåtervinning (brännbart) och lämnas till återvinningscentralen.

Vattenslang

Sorteras som energiåtervinning (brännbart) och lämnas till återvinningscentralen.

Invasiva växter

Invasiva främmande växter så som blomsterlupin, jätteloka och parkslide ska isoleras i dubbla plastsäckar och läggas i containern för Energiåtervinning på återvinningscentralen Håjum. Knyt eller tejpa påsen noga, ingenting får ramla ur säcken. Du ska inte lägga dem i naturen, på komposten eller i kärlet för trädgårdsavfall.

Senast granskad: 2021-12-27