Nyhet – öppna bommen på återvinningscentralen Håjum med ditt körkort

För att minska antalet obehöriga besök och skapa förutsättningar för att leverera ett tryggt besök för våra kunder på återvinningscentralen inför vi den 18 oktober ett passersystem med bommar. Detta innebär att du ska använda ditt körkort eller ID-kort med streckkod/QR-kod vid inpassering för att lämna ditt sorterade avfall på återvinningscentralen. 

Plocka fram ditt körkort i god tid och följ instruktionerna på terminalen vid bommen. Passersystemets kortterminal läser automatiskt av körkortet/ID-kortet och ser så att det enbart är kommuninvånare i Trollhättan som besöker anläggningen. Den enkla anledningen till det är att det är kommuninvånarna i Trollhättan som finansierar återvinningscentralen Håjum via sitt renhållningsabonnemang. Bor du i en annan kommun hänvisar vi dig till din lokala återvinningscentral.

Du som är företagare är fortsatt hänvisad till någon av stans privata aktörer.

Om du är sommarboende i Trollhättans kommun

Om du är folkbokförd i en annan kommun men ändå betalar ett renhållningsabonnemang i Trollhättan på till exempel din sommarstuga har du självklart tillgång till återvinningscentralen. Kontakta Kundservice i god tid innan ditt besök för att få ett så kallat RFID-kort.

Har du några frågor om inpasseringen på återvinningscentralen – prata med personalen på plats eller kontakta kundservice.

Vanliga frågor och svar

Senast granskad: 2021-04-09