Vi säkrar dricksvattnet till Trollhätteborna

Stallbacka, Flygfältsvägen

Vi lägger ner en ny dricksvattenledning intill Flygfältsvägen under perioden augusti 2017 - våren 2018.

Vi lägger ner en ny dricksvattenledning intill Flygfältsvägen under perioden augusti 2017 - våren 2018. Den nya ledningen ska säkra dricksvattnet till Trollhätteborna. Eventuell sprängning kommer utföras. Delar av cykelvägen vid Flygfältsvägen kommer att påverkas och trafiken leds om. Följ skyltningen i området.

Change language

Vi använder oss av Google Translate