Vi minskar risken för källaröversvämningar i Skoftebyn

Skoftebyn

Vi förnyar vatten- och avloppssystemen i Skoftebyn under perioden augusti 2017-augusti 2018

Dags för byggstart för ett vatten- och avlopps-projekt (VA-projekt) i området längs med Liljedalsgatan, Linnebergsgatan, Skoftebygatan, Syltevägen, Frälsegårdsgatan och Gjutmästaregatan. Syftet med projektet är att förnya de allmänna vatten- och avloppssystemen inom området, samt minska risken för källaröversvämningar.

Preliminär tidplan
• Byggstart - augusti 2017
• Grovåterfyllt – löpande efter VA-schakterna återfylls.
• Finplanering och asfaltering – augusti 2018.

Vad händer under byggtiden?
För att effektivisera byggprocessen och skapa säker arbets- och trafikmiljö kommer vissa gator att stängas av periodvis.

Arbetet vi utför kommer att påverka:
• Framkomligheten till er fastighet.
• Anslutningar av vatten- och avloppsledningar inne på fastigheten.
• Ljudnivå dagtid då bergssprängning kan komma att utföras.
• Vattendistribution på grund av tillfälliga avstängningar.
• Tillfälliga trafikomläggningar.

Vi bjuder in fastighetsägare i området till informationsmöte den 23 augusti 2017. Då får du som påverkas ytterligare information. Du får också möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter direkt till oss.

Var? Trollhättan Energi, Förrådsgatan 2, lokal Ohmtanken
När? Den 23 augusti, kl 18.00 – 20.00
Anmäl dig senast den 16 augusti till: kundservice@trollhattanenergi.se
eller ring kundservice 020-89 90 00

Change language

Vi använder oss av Google Translate