Projekt utanför centrala Trollhättan under 2018

Trollhättans kommun

Nya fjärrvärmeledningar, byte av vatten- och avloppsrör och elledningar samt nya el- och fiberledningar.

Det pågår och startas igång massor av projekt även under 2018. Det kommer fortsätta vara lite bökigt och stökigt, men vi gör allt för att underlätta för er under tiden projekten pågår - och säkra för ett framtida Trollhättan. I kartan nedan (google maps) hittar du aktuell info.

Via kartan nedan framgår ungefärlig sträckning för projekten samt under vilken period de beräknas pågå. Klicka på linjerna för att få mer infomration om  projekten. Observera att kartan uppdateras löpande och att linjedragningen inte är exakt. Google maps fungerar bäst i Google chromes eller Safaris webbläsare.

Gå till kartan på Google Maps (öppnas i nytt fönster).

Change language

Vi använder oss av Google Translate