Projekt i centrum 2018

Centrala Trollhättan

Nya fjärrvärmeledningar, utbyte av vatten- och avloppsrör och elledningar samt nya el- och fiberledningar.

Under 2018 kommer vi fortsätta gräva i stan. Förberedelserna för nya Drottningtorget fortsätter, vi säkrar upp leveranser av både värme, el, och byter ut vatten och fiber till nya kvarteret Mars. På flera ställen i centrala stan byter vi ut vatten- och avloppsledningar i rask takt; i syfte att förebygga källaröversvämningar och säkra framtidens dricksvattenleveranser. I samband med många av dessa projekt passar vi på att samförlägga fiber och byta ut elledningar. Det kommer fortsätta vara lite bökigt och stökigt, men vi gör allt för att underlätta för er under tiden projekten pågår - och säkra för ett framtida Trollhättan.

Via kartan nedan framgår ungefärlig sträckning för projekten samt under vilken period de beräknas pågå. Klicka på linjerna för att få mer information om  projekten. Observera att kartan uppdateras löpande och att linjedragningen inte är exakt.

Gå till kartan på Google Maps (öppnas i nytt fönster).

Change language

Vi använder oss av Google Translate