Nu säkrar vi drickvattenleveranserna på Tunhemsvägen

Tunhemsvägen

Vi lägger vi nya ledningar för dricksvatten under slutet på februari - mitten av april 2017

Uppdatering 20170613

Trollhättan Energi är klara med med de nya vattenledningarna längs med Tunhemsvägen. Trollhättans stad jobbar nu med att grovåterställa marken, d v s fylla igen med grus så att det blir körbart igen. Sedan ska arbetet med en ny gång- och cykelväg påbörjas (under eller efter sommaren). Det arbetet är Trollhättans stad också ansvariga för.

 

Uppdatering 20170224

I slutet på februari börjar vi arbetet med att gräva schakt för nya vattenledningar längs med Tunhemsvägen. Vi behöver säkra dricksvattenleveranserna i området samt förebygga vattenläckor. Vi använder oss av en metod som heter relining - med formpassade rör, vilket innebär att vi inte behöver gräva upp den 700 meter långa sträckan, utan det räcker med ungefär 15 schakt. Här kan du läsa mer om metoden. Grävstart sker vid schakt 15, se karta nedan.

Trafiken kommer att ledas om på vissa ställen och för boende i området kommer vi, där det behövs, lägga ut plåtar vid in- och utfarter till fastigheter. Ungefär 15-20 hushåll berörs under perioden av vattenavstängnigar under max 2-3 timmar när vi behöver koppla om vattnet. Vi återkommer med information till berörda.

I mitten av april ska alla schakt vara grovåterfyllda, Trollhättans stad kommer sedan ta vid och anlägga en gång- och cykelväg längs med sträckan.

Change language

Vi använder oss av Google Translate