Nya vatten- och avloppsledningar i Torggatan

Torggatan, etapp 1 och 2

Vi anlägger nya vatten- och avloppsledningar våren 2017 - 2019

Karta, Torggatan, etapp 1 och 2

 

Under 2017 kommer det hända mycket i centrala Trollhättan. Det är ett hårt tryck på bostäder och på flera håll i centrala staden byggs det nya lägenheter, både hyres- och bostadsrätter. Dessutom påbörjas förberedelser för ombyggnationen av Nya Drottningtorget. För att skapa förutsättningar för de nya bostäderna behöver Trollhättan Energi förnya och utveckla vatten- och avloppsledningar och bygga ut fjärrvärmenätet. Vi kommer, tillsammans med Trollhättans stad, att informera löpande om projekten i centrum på www.trollhattanenergi.se och på www.trollhattan.se

 

Nya vatten – och avloppsledningar i Torggatan
Under 2017 kommer det hända mycket i centrala Trollhättan. Vi passar på att byta ut och bygga nya vatten- och avloppsledningar under Torggatan, för att förebygga källaröversvämningar och säkra dricksvattenleveranserna i stan. Befintlig avloppsledning i Torggatan är anlagd på 1940-talet och är i behov av renovering. En del fastigheter har haft problem med källaröversvämningar och avloppsledningen behöver separeras till en dagvatten- samt spillvattenledning. Samtidigt kommer även en dricksvattenledning bytas ut. Ledningarna ligger under cykelvägen och vid arbetet kommer det schaktas där, vilket kommer att påverka ett körfält för biltrafik, eftersom gång- och cykeltrafik behöver ledas om.

 

För att få största effekt av arbetet kommer även fastigheterna utmed sträckan åläggas separera avloppen. Information om detta kommer att gå ut separat till berörda fastighetsägare.

 

Arbetet kommer att utföras i två etapper där den första etappen är mellan Drottninggatan till strax innan Kungsgatan. Andra etappen kommer påbörjas när byggnationen vid kvarteret Gullön är klar. Se karta nedan.

 

Vi kommer göra allt vi kan för att butikerna i området ska kunna bedriva vanlig verksamhet, trots lite stök och bök på gatan utanför fastigheterna. Ni som blir direkt berörda kommer få information och vi återkommer med en inbjudan till möte med fastighetsägare och näringsidkare där Trollhättan Energi och våra entreprenörer kommer att redovisa för hur arbetet kommer att genomföras.

 

Inför projektet har Trollhättan Energi anlitat företaget Abesiktning för att göra besiktningar på fastigheter samt riskbedömning av arbetet. OBS! Endast vissa fastigheter i området berörs av detta och ni får eller har fått information direkt från Abesiktning.

 

Preliminär tidplan Torggatan etapp 1 och 2:
Etapp 1
• Besiktning – jan-febr 2017
• Byggstart - mars 2017
• Grovåterfyllt - augusti 2017


Etapp 2 - mycket preliminär tidplan, påbörjas när byggnationen vid kvarteret Gullön är klar.
• Besiktning – våren 2018
• Byggstart – tidigast augusti 2018
• Grovåterfyllt - januari 2019

 

 

Change language

Vi använder oss av Google Translate