Upprustning av fjärrvärmeledningar

Magasinsgatan, etapp 1

Vi anlägger nya fjärrvärmeledningar i slutet av januari 2017 - hösten 2017

Uppdatering 2017-03-20. Arbetet på Magasinsgatan fördröjs några veckor. Vi har stött på berg som vi inte hade räknat med vilket innebär att vi genomfört extra arbete med bland annat borrning. Vi räknar med att allt ska vara grovåterfyllt i slutet av april.

................................................................................................................... 

Uppdatering 2017-01-13 Under 2017 kommer det hända mycket i centrala Trollhättan. Löpande information om allt som händer i centrum kommer finnas på trollhattan.se samt på trollhattanenergi.se Det är ett hårt tryck på bostäder och på flera håll i centrala staden byggs det nya lägenheter, både hyres- och bostadsrätter. Dessutom påbörjas förberedelser för ombyggnationen av Nya Drottningtorget. Först ut är Magasinsgatan.

 

Nya fjärrvärmeledningar Magasinsgatan, byggstart i januari, v 4

Trollhättan Energi kommer att gräva för nya fjärrvärmeledningar med start, i första etappen, vid gamla badhuset/Odenhuset – Resia. Se kartan. Det kommer vara avstängt för biltrafik, men framkomligt för gång- och cykeltrafik. Vi kommer göra allt vi kan för att butikerna i området ska kunna bedriva vanlig verksamhet, trots lite stök och bök på gatorna runtomkring. Vi kommer dock att behöva göra några avstängningar för preminminärt följande adresser: Maria Alberts vårdcentral, Högskolan, Magasinsgatan 12-18, 11-15, Kungsgatan 37-45, 32-38, Föreningsgatan 14-18 samt Drottninggatan 35-37.

 

Preliminär tidplan, Magasinsgatan etapp 1:
• Byggstart januari v 4
• Avstängning av värme och varmvatten (för ovan adresser) beräknas göras den 9 februari kl 18-20
• Grovåterfyllt – i slutet av mars
• Inkoppling av ledning planeras och därmed avstängning värme och varmvatten för ovan nämnda adresser: 17 maj och 7 juni. Räkna med ett dygns avstängning. Kan komma att ändras. Vi återkommer med info. Håll gärna utkik på www.trollhattanenergi.se
• Helt återställt – hösten 2017

 

Change language

Vi använder oss av Google Translate