Nu bygger vi ihop Trollhättan och Vänersborg

Trollhättan-Vänersborg

Nu byggs fjärrvärmesystemen i Vänersborg och Trollhättan ihop.

En ny fjärrvärmeledning anläggs för att knyta samman Trollhättan Energis och Vattenfalls fjärrvärmenät. Miljönyttan ökar för båda städerna genom att utsläpp minskar, användning av spillvärme samt produktion från fasta biobränslen ökar. Även i fortsättningen kommer fjärrvärmen från Trollhättan vara certifierad med med Bra Miljöval. 

En ackumulator byggs även vid Vargön Alloys Industri i Vargön. Syftet är att kunna tillvarata ytterligare spillvärme från Vargön Alloys och samtidigt kunna utnyttja befintliga produktionsanläggningar för att få en lägre produktionskostnad. Första spadtaget i projektet togs i november 2016 och ledningen beräknas vara i drift hösten 2017.

I anslutning till detta tecknas även ett nytt avtal mellan Vattenfall och Vargön Alloys om fortsatta spillvärmeleveranser. Den nya ledningen skall leverera spillvärme till Trollhättan och värme tillverkad på skogsflis från Stallbacka i Trollhättan till Vänersborg. Investeringen beräknas till ungefär 115-120 miljoner och de båda parterna investerar hälften var. Ledning mellan Vargön Alloys och Stallbacka (8km), en pumpstation och en ackumulatortank ingår i investeringen.

Vattenfall förser idag Vänersborg med spillvärme från Vargön Alloys. Den nya fjärrvärmeledningen skapar en högre energieffektivitet för båda kommunerna. Tack vare att fjärrvärmeledningen byggs skapas samordningsvinster så att Trafikverket kan tidigarelägga en planerad cykelväg mellan infarten till Trollhättan/Vänersborgs flygplats och rondellen vid Koppegården.

Change language

Vi använder oss av Google Translate